Blog

 • Jak zpracovat dotazník pro DP

  24. květen 2019

  Základem kvalitně provedeného kvantitativního výzkumu je správně sestavený dotazník. Dotazník je často používanou metodou sběru primárních dat – tzn. dat nově shromážděných přímo pro specifické účely daného výzkumu...

  Celý článek

 • Jak provést kvalitativní výzkum

  30. duben 2019

  Kvalitativní výzkum je vhodný tehdy, když se snažíme odpovědět na otázku, kterou nelze jednoduše změřit. Nezkoumá se tedy četnost, ale příčiny jednotlivých jevů a vztahy mezi nimi...

  Celý článek

 • Jak provést kvantitativní výzkum

  30. duben 2019

  V rámci diplomové, nebo bakalářské práce řeší studenti často nějaký výzkumný problém ‑ jedná se o klíčovou součást naplnění praktické části. Právě podle druhu problému, resp. podle charakteru analyzovaného jevu se pak realizuje buď kvantitativní, nebo...

  Celý článek

 • Zbytečné chyby při psaní kvalifikační práce

  30. duben 2019

  Nejčastějším chybám autorů diplomových a bakalářských prací byl na našem blogu věnován již jeden článek – v něm byla pozornost zaměřena na chyby při volbě tématu, na problematiku formulování názvu práce, či význam odborné stylizace textu. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně důležitou stránku tvorby kvalifikační práce, přidáváme další upozornění...

  Celý článek

 • Struktura seminární práce

  08. srpen 2016

  Seminární práce mívá různá zadání, požadavky na její strukturu však bývají obvykle jednotné: úvod, teoretická východiska, praktická část, závěr. Tyto čtyři základní kapitoly lze doplnit ještě o...

  Celý článek

 • Použití trpného rodu, autorského a inkluzivního plurálu

  08. srpen 2016

  Ještě před zahájením psaní diplomové, nebo bakalářské práce se musí student rozhodnout, jakým stylem bude svůj text koncipovat. Obvykle bývá stylistická forma psaní součástí závazného zadání, případně je určena pokyny školy – v takovém případě nezbývá, než předepsaný způsob dodržet...

  Celý článek

 • Český statistický úřad jako zdroj

  08. srpen 2016

  Při psaní bakalářské a diplomové práce z různých oborů může být v mnohých případech žádoucí použití různých statistik či přesných údajů. Skvělým zdrojem, který nabízí většinu dat volně dostupných a zdarma, je Český statistický úřad...

  Celý článek

 • Kde sehnat zdroje k bakalářské práci?

  31. leden 2016

  Součástí zpracování bakalářské nebo diplomové práce je ve většině případů práce se zdroji v rámci literární rešerše. Nelze předpokládat, že se podaří napsat kvalitní bakalářskou či diplomovou práci s pěti použitými zdroji. Kde tedy pořídit dostatečný počet KVALITNÍCH zdrojů?...

  Celý článek

 • Cíl výzkumu a stanovení hypotéz

  21. leden 2016

  Stanovení cíle výzkumu a výzkumných hypotéz, je stejně jako stanovení cíle celé bakalářské či diplomové práce velmi důležité a není radno jej podceňovat. Při volbě cíle výzkumu či práce se však dělá mnoho chyb a takové chyby se pak mohou v průběhu psaní bakalářské či diplomové práce projevit jako fatální...

  Celý článek

 • Jak zpracovat zadání bakalářské práce

  21. leden 2016

  Pro formální zadání diplomové, či bakalářské práce platí poměrně úzce specifikované požadavky, které si stanovuje každá škola individuálně – obvykle existuje závazný vzor na jednotlivých katedrách, jakási šablona, do které student vyplní jednotlivé body...

  Celý článek


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci