Blog

 • Struktura seminární práce

  08. srpen 2016

  Seminární práce mívá různá zadání, požadavky na její strukturu však bývají obvykle jednotné: úvod, teoretická východiska, praktická část, závěr. Tyto čtyři základní kapitoly lze doplnit ještě o...

  Celý článek

 • Použití trpného rodu, autorského a inkluzivního plurálu

  08. srpen 2016

  Ještě před zahájením psaní diplomové, nebo bakalářské práce se musí student rozhodnout, jakým stylem bude svůj text koncipovat. Obvykle bývá stylistická forma psaní součástí závazného zadání, případně je určena pokyny školy – v takovém případě nezbývá, než předepsaný způsob dodržet...

  Celý článek

 • Český statistický úřad jako zdroj

  08. srpen 2016

  Při psaní bakalářské a diplomové práce z různých oborů může být v mnohých případech žádoucí použití různých statistik či přesných údajů. Skvělým zdrojem, který nabízí většinu dat volně dostupných a zdarma, je Český statistický úřad...

  Celý článek

 • Kde sehnat zdroje k bakalářské práci?

  31. leden 2016

  Součástí zpracování bakalářské nebo diplomové práce je ve většině případů práce se zdroji v rámci literární rešerše. Nelze předpokládat, že se podaří napsat kvalitní bakalářskou či diplomovou práci s pěti použitými zdroji. Kde tedy pořídit dostatečný počet KVALITNÍCH zdrojů?...

  Celý článek

 • Cíl výzkumu a stanovení hypotéz

  21. leden 2016

  Stanovení cíle výzkumu a výzkumných hypotéz, je stejně jako stanovení cíle celé bakalářské či diplomové práce velmi důležité a není radno jej podceňovat. Při volbě cíle výzkumu či práce se však dělá mnoho chyb a takové chyby se pak mohou v průběhu psaní bakalářské či diplomové práce projevit jako fatální...

  Celý článek

 • Jak zpracovat zadání bakalářské práce

  21. leden 2016

  Pro formální zadání diplomové, či bakalářské práce platí poměrně úzce specifikované požadavky, které si stanovuje každá škola individuálně – obvykle existuje závazný vzor na jednotlivých katedrách, jakási šablona, do které student vyplní jednotlivé body...

  Celý článek

 • Jak volit při psaní diplomové práce jazykové prostředky?

  14. říjen 2015

  Kvalifikační práce typu diplomové, nebo bakalářské musí být psány formálním vědeckým způsobem – jinak lze jen těžko dosáhnout odborné úrovně, která je oponentem a komisí očekávána. Řada studentů si však neví s požadavkem „vědeckého způsobu psaní“ rady, což jim však nelze tolik vyčítat...

  Celý článek

 • Formální náležitosti diplomové práce

  14. říjen 2015

  Každá závěrečná kvalifikační práce, ať již diplomová, nebo bakalářská, musí splňovat jisté formální náležitosti. Student ostatně nemá na výběr, neboť školy mívají zcela přesné a závazné požadavky. Takže přestože obsah byl, je a i do budoucna zůstane pro kvalitu práce stěžejní, dodržení formálních náležitostí se vyhnout nelze...

  Celý článek

 • Jak napsat úvahu

  14. říjen 2015

  Úvaha je jedním z nejčastějších slohových útvarů, které bývají studentům zadávány na středních školách (zde se jedná o typickou maturitní práci z českého jazyka), lze se s ní však setkat i na školách základních, nebo pak i vysokých (byť zde již jen sporadicky)...

  Celý článek

 • Stylistická úprava závěrečných prací

  14. září 2015

  Základní koncept závěrečné práce, kterou je nejčastěji bakalářská, nebo diplomová práce, je jasně daný již předem – musí se jednat o vědecký text. S tímto vědomím je potřeba k psaní přistupovat již od začátku a vyvarovat se zbytečných chyb...

  Celý článek


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci