Blog:

Zbytečné chyby při psaní kvalifikační práce

Nejčastějším chybám autorů diplomových a bakalářských prací byl na našem blogu věnován již jeden článek – v něm byla pozornost zaměřena na chyby při volbě tématu, na problematiku formulování názvu práce, či význam odborné stylizace textu. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně důležitou stránku tvorby kvalifikační práce, přidáváme další upozornění.

Kromě dříve uvedeného je potřeba se vyhnout zdánlivě nedůležitým nedostatkům, které ovšem mohou (zcela zbytečně) snížit stupeň hodnocení i jinak výborné práce. Na první pohled obvykle bijí do očí drobné překlepy – zdvojené mezery, použití pomlčky místo spojovníku, špatně umístěné uvozovky, jednopísmenné spojky a předložky na konci řádku, či absence tvrdé mezery, která způsobí „roztržení“ datumu na konci řádku. O hrubých pravopisných chybách ani nemluvě – ty mohou mít za následek dokonce i to, že oponent odmítne takový text číst a vrátí jej k přepracování. I když jsou pak chyby následně odstraněny, špatný obrázek o studentovi to již obvykle nezlepší.

Další oblastí, která studentům působí často potíže, je formátování textu ve Wordu. Zde je nutné se vyvarovat veškeré kreativity, potlačit v sobě umělecké a estetické cítění a přesně se držet metodických pokynů, které pro DP a BP předepisuje každá škola (často i každá fakulta) poněkud odlišně. Byť se může ozdobné, či barevné písmo jevit pro studentovo dílo jako vhodnější, větší mezery mezi odstavci jako přehlednější a kytička místo obligátní kulaté odrážky jako více invenční, nejsou tyto projevy studentovy fantazie obvykle žádoucí. Naopak je potřeba dodržet jednotný styl co se týče typu a velikosti písma, vzdálenosti mezi odstavci, číslování nadpisů, vzhledu textu v odrážkách apod.

Samostatnou kapitolou je pak citování cizího textu. Požadavky na formu i obsah citace bývají ještě přísnější, než je tomu u formátování. Nejčastěji bývá závazná citační norma ČSN ISO 690. Ta umožňuje citování trojím způsobem – pomocí číselných odkazů, průběžných poznámek pod čarou, nebo tzv. Harvardským systémem. Je důležité si jeden ze způsobů vybrat (pokud není vysloveně určen školou) a v celé práci se jej držet. Citování musí být jednotné a opět je potřeba ohlídat i zdánlivě zbytečné detaily, jako např. tvar závorek u online citací, pořadí údajů v poznámce pod čarou, umístění citace v textu vs. na konci věty apod.

Pokud se student s podobnými požadavky setkává poprvé, je běžné, že mu připadají náročné a chaotické. Pokročilejší práce s Wordem ostatně není úplně jednoduchou záležitostí, stejně jako stylistická a gramatická korektura hotového textu. Pomoc s veškerými úpravami a kontrolou Vaší kvalifikační práce Vám proto nabízíme i my, a to na webu seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci