Blog

 • Jak volit při psaní diplomové práce jazykové prostředky?

  14. říjen 2015

  Kvalifikační práce typu diplomové, nebo bakalářské musí být psány formálním vědeckým způsobem – jinak lze jen těžko dosáhnout odborné úrovně, která je oponentem a komisí očekávána. Řada studentů si však neví s požadavkem „vědeckého způsobu psaní“ rady, což jim však nelze tolik vyčítat...

  Celý článek

 • Formální náležitosti diplomové práce

  14. říjen 2015

  Každá závěrečná kvalifikační práce, ať již diplomová, nebo bakalářská, musí splňovat jisté formální náležitosti. Student ostatně nemá na výběr, neboť školy mívají zcela přesné a závazné požadavky. Takže přestože obsah byl, je a i do budoucna zůstane pro kvalitu práce stěžejní, dodržení formálních náležitostí se vyhnout nelze...

  Celý článek

 • Jak napsat úvahu

  14. říjen 2015

  Úvaha je jedním z nejčastějších slohových útvarů, které bývají studentům zadávány na středních školách (zde se jedná o typickou maturitní práci z českého jazyka), lze se s ní však setkat i na školách základních, nebo pak i vysokých (byť zde již jen sporadicky)...

  Celý článek

 • Stylistická úprava závěrečných prací

  14. září 2015

  Základní koncept závěrečné práce, kterou je nejčastěji bakalářská, nebo diplomová práce, je jasně daný již předem – musí se jednat o vědecký text. S tímto vědomím je potřeba k psaní přistupovat již od začátku a vyvarovat se zbytečných chyb...

  Celý článek

 • Správná argumentace, vhodná a nevhodná slova při psaní prací

  14. září 2015

  Při psaní odborných prací dělají studenti často chyby. Kromě obligátních gramatických a stylistických nesrovnalostí je potřeba nepodceňovat ani argumentační stránku práce, neboť právě na schopnosti argumentace se projeví odbornost hotového textu...

  Celý článek

 • Kvantitativní a kvalitativní výzkumné přístupy

  14. září 2015

  Součástí bakalářské nebo diplomové práce je často vlastní výzkum. Obvykle se rozlišují dva výzkumné přístupy, které lze zvolit, a to kvantitativní a kvalitativní. Oba jsou dosti odlišné, používají jiné metody a přinášejí do výzkumu specifické výhody a nevýhody...

  Celý článek

 • Práce s Excelem

  03. září 2015

  Pokud ve své bakalářské nebo diplomové práci, či seminární práci budete provádět nějaký výzkum, je možné, že budete potřebovat zpracovat nějaké grafy, tabulky, či provádět některé výpočty. MS Excel jakožto tabulkový editor je nejběžnější volbou...

  Celý článek

 • Práce s PowerPointem

  03. září 2015

  Práce s PowerPointem Vás čeká nejpozději ve chvíli, když už máte hotovou bakalářskou či diplomovou práci a připravujete se k obhajobě. Obhajoba závěrečné práce totiž probíhá nejčastěji tak...

  Celý článek

 • Číslování stránek v programu MS Word

  03. září 2015

  Číslování stránek se zdá být na první pohled jednoduché. Při číslování seminární práce se nemusí objevit žádné problémy a obvykle se vystačí s jednoduchým vložením čísel stránek a je to hotovo. Problém však nastává při závěrečné úpravě bakalářské či diplomové práce...

  Celý článek

 • Práce s wordem

  03. září 2015

  Při zpracovávání Vaší bakalářské nebo diplomové práce budete zajisté potřebovat pracovat v programu MS Word, v němž se píše většina závěrečných prací...

  Celý článek


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci