Poskytované služby a jejich ceny

Ke každé objednávce a klientovi přistupujeme individuálně, každá zakázka má své specifické požadavky. Proto nelze stanovit fixní cenu za stranu textu, ale pouze ceny orientační. V konečném návrhu ceny je pak zohledněna náročnost zpracování, termín dodání atd. Po vyplnění objednávkového formuláře Vám návrh ceny sdělíme nejpozději do 48 hodin. V závislosti na Vámi požadovaném termínu jsme schopni návrh zaslat i během několika hodin.

Orientační ceník

Poskytovaná služba Cena s 21% DPH
Zpracování podkladů pro vysokoškolské seminární práce (eseje, ...) Od 219 Kč/str
Zpracování podkladů pro vysokoškolské a VOŠ závěrečné práce (absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce) Od 269 Kč/str
Zpracování podkladů pro BBA, MBA, LLM dizertační práce Od 299 Kč/str
Poradenství a pomoc s koncipováním bakalářské či diplomové práce, s tvorbou osnovy, cílů a hypotéz Dohodou
Korektury jazykové (opravy pravopisné, gramatické, stylistické) Dohodou
Korektury odborné (opravy či připomínky k odborné stránce textu) Dohodou
Formátování dokumentů Dohodou
Bibliografické rešerše (vyhledávání odborných zdrojů) 19 - 59 Kč/záznam
Překlad a výtahy z cizojazyčných odborných článků Od 249 Kč/str
Pomoc a poradenství s tvorbou dotazníků Dohodou
Přepisy rukopisů do elektronické podoby Od 49 Kč/str
Pomoc s řešením matematických úloh Dohodou

Poznámka 1: Stranou je myšlena normostrana (1800 znaků vč. mezer), případně strana s menším počtem znaků, ale vhodně doplněná vloženou tabulkou, grafem, obrázkem. Požadujete-li čistý text (vizuální strany), napište to prosím do specifikace objednávky.

Poznámka 2: Zhotovitel je povinen zhotovit originální dílo, vyhnout se jakémukoliv plagiátorství a řádně ocitovat všechny zdroje. Pod pojmem originální dílo se rozumí dílo, ve kterém jsou řádně uvedeny veškeré zdroje, které byly ke zpracování díla použity. Informace o procentuální míře podobnosti díla s jinými texty pocházející z portálů zaměřujících se na odhalování plagiátů (zejména z Odevzdej.cz) je pouze určitým vodítkem, na jehož základě je realizováno individuální posouzení díla. Procento nalezených podobností neurčuje, zda je dílo plagiátem, či nikoliv, pouze upozorňuje na určité podezření.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci