Blog:

Cíl výzkumu a stanovení hypotéz

Stanovení cíle výzkumu a výzkumných hypotéz, je stejně jako stanovení cíle celé bakalářské či diplomové práce velmi důležité a není radno jej podceňovat. Při volbě cíle výzkumu či práce se však dělá mnoho chyb a takové chyby se pak mohou v průběhu psaní bakalářské či diplomové práce projevit jako fatální. Stanovení cíle výzkumu a hypotéz si tak žádá pečlivost a dostatek času na promyšlení.

Při vymezování cíle je třeba dbát zejména na to, aby byl dostatečně konkrétní a ne příliš obecný. Cíl výzkumu musí reflektovat výzkumný problém a otázky, které si pokládáme v úvodu práce (čeho má práce docílit?). Cílem výzkumu musí být poznání nějaké skutečnosti pro případnou nápravu nebo její řešení apod. Při stanovování cíle výzkumu je třeba si dále pokládat otázky, jaký přínos může výzkum mít.

Je-li stanoven cíl výzkumu závěrečné práce, následuje v případě kvantitativního výzkumného přístupu stanovení hypotéz. Definovat hypotézu je možné jakožto domněnku, na základě které existuje určitá pravděpodobnost, že se stane pravdivým řešením konkrétního problému. Hypotéza může být vysvětlována i jako tvrzení či podstata nějaké skutečnosti ve zkoumané oblasti. Funguje jako jakýsi návrh či představa o vztahu mezi proměnnými.

Stanovení hypotéz rovněž představuje náročný úkol. Hypotéza musí být jasná, srozumitelná a spíše stručná. Hypotéza se tvoří jako oznamovací věta, u které se provádí ve výzkumu její verifikace. Je třeba dát pozor na příliš osobní určení hypotézy. Hypotéza neověřuje myšlenku autora práce, ale platnost dat. Hypotéza má naznačit očekávané vztahy mezi jednotlivými součástmi teorie a předpovědět výsledek. Výsledkem verifikace hypotézy může být i její popření. Je-li pro Vás stanovení hypotéz stále oříškem, nebojte se obrátit s žádostí o pomoc na odborníky na seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci