Bakalářské práce, bakalářky

Na všech současných vysokých školách se bakalářská práce považuje za naprosto nedílnou, právní, formální i faktickou podmínku pro zdárné a úspěšné ukončení prvního cyklu pregraduálního stupně vysokoškolského studia. Vytvoření takového studentského díla je poměrně dlouhý a náročný proces, který předně začíná u studentovy motivace ke studiu, promýšlení témat, volbu jednoho konkrétního. Dále pokračuje přes sběr podkladů, jejich studium, tvorbu textu a vyvrcholí obhajobou celé bakalářské práce před zkušební komisí, jmenovanou vedením dané vysoké školy.

Bakalářská práce je zpravidla strukturována do několika částí či dílů, které jsou ovšem vzájemně logicky provázány. Jedná se o úvod, teoretickou část, praktickou (alternativně nazývanou také analytická či aplikační) část a závěr. Nedílnou součást také tvoří seznam literatury a veškerých zdrojů, ze kterých student při tvorbě textu bakalářské práce čerpal. Někdy může student na závěr celého textu bakalářské práce zařadit aparát příloh, do kterého lze umístit obrazovou dokumentaci, grafy, rozsáhlejší textové útvary a jiné materiály, které úzce navazují na řešenou problematiku, doplňují ji či jinak rozvíjejí, ovšem v těle textu bakalářky by působily spíše rušivě a zbytečně by odváděly čtenářovu pozornost. Proto pro jakési odlehčení se na konci celého díla vytváří zmíněný aparát příloh. Formální stránka je téměř podobná, jako je tomu výše popsáno u absolventské práce. Formální aspekty úpravy textu ovšem vždy záleží na konkrétní škole.

Zde si můžete objednat podklady pro bakalářky: online objednávka

Vypracujeme Vám kvalitní a originální podklady pro bakalářské práce například z těchto oborů:

 • Andragogika
 • Regionální studia
 • Aplikovaná informatika
 • Biologie
 • Ekonomika a management
 • Evropská studia
 • Finance a účetnictví
 • Historie
 • Hospodářská politika
 • Informační technologie
 • Informatika
 • Marketingová komunikace
 • Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod
 • Obecná teorie a dějiny umění a kultury
 • Bankovnictví
 • Ošetřovatelství
 • Podniková ekonomika a management
 • Politologie
 • Právo v podnikání
 • Provoz a ekonomika
 • Psychologie
 • Regionální rozvoj a správa
 • Sociální práce
 • Sportovní management
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Vychovatelství
 • Zdravotně sociální péče

Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci