Diplomové práce, diplomky

Závěrečným a nejdůležitějším textem v rámci pregraduálního stupně vysokoškolského studia je diplomová práce. Smysl a význam je téměř totožný jako u bakalářské práce nebo absolventské práce. Rozdíl ovšem spočívá v kvalitě a hloubce zpracování zvoleného či přiděleného tématu, které student v rámci diplomové práce zpracovává. To se pochopitelně promítá i do rozsahu, který se podle typu a zaměření školy liší a pohybuje se mezi 50 až 90 stranami.

Text musí být přehledně strukturován do částí – úvod – teoretická část – praktická část a závěr. Přičemž teoretická a praktická část pak musí být dále dělena do kapitol a podkapitol, které se pro lepší přehlednost číslují.

V rámci teoretické části diplomové práce student kompilační metodou na základě studia odborné literatury prezentuje dané téma. Právě volbě odborné literatury musí věnovat velkou pozornost a zaměřit se například na aktuální, nejnovější texty, respektovaných autorů českých i zahraničních. Čerpat lze z odborných knih a časopisů, vědeckých sborníků, příspěvků na vědeckých konferencích, skript, v menší míře pak také z webových stránek. Jako nejvhodnější se jeví jmenované zdroje kombinovat. Při práci s literaturou je vhodné používat především parafráze a v mnohem menší míře pak přímé citace, neboť se předpokládá studentova samostatnost a také jeho vlastní pohled na prostudovanou literaturu. Jako bezpodmínečně nutné je pečlivě citovat autory literatury, která je při tvorbě diplomky použita.

V rámci praktické části diplomové práce student získané a osvojené teoretické poznatky aplikuje v podmínkách konkrétní praxe prostřednictvím výzkumného šetření, k čemuž používá analytické metody – výzkumné metody a techniky (dotazník, pozorování, rozhovor). Z realizovaného výzkumu pak podává stručnou, odbornou zprávu o dosažených výsledcích, na základě kterých pak může následně vypracovat návrh na zlepšení stávajícího stavu analyzované reality. V závěru diplomové práce pak student sumarizuje celkové výsledky textu, porovnává stanovený cíl s dosaženým.

Zde si můžete objednat podklady pro diplomky: online objednávka

Vypracujeme Vám kvalitní a originální podklady pro diplomové práce například z těchto oborů:

 • Andragogika
 • Regionální studia
 • Aplikovaná informatika
 • Biologie
 • Bohemistika
 • České a československé dějiny
 • Ekonomika a management
 • Evropská studia
 • Finance a účetnictví
 • Finanční inženýrství
 • Historické vědy
 • Historie
 • Hospodářská politika a správa
 • Hospodářská politika
 • Humanistika
 • Informační technologie
 • Informatika
 • Literární a mezikulturní komunikace
 • Marketingová komunikace
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod
 • Německý jazyk pro praxi
 • Obecná teorie a dějiny umění a kultury
 • Bankovnictví
 • Ošetřovatelství
 • Podniková ekonomika a management
 • Politologie
 • Právo v podnikání
 • Procesní inženýrství
 • Provoz a ekonomika
 • Psychologie
 • Regionální rozvoj a správa
 • Sociální práce
 • Sportovní management
 • Literatura a literární věda
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Vychovatelství

Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci