Čtenářský deník

Čtenářský deník je souborem písemných, stručných záznamů a charakteristik přečtené literatury (nejčastěji beletrie, prózy či poezie). Pořizované záznamy mohou mít formu krátkých výpisků (parafrází a / nebo přímých citací) a dále celkového shrnutí děje prostudované literatury. Jeho rozsah a forma se liší podle stupně a typu školy.

Na základních školách bývá čtenářský deník například veden formou jednoduchých výpisků ne delších než 2 strany sešitu formátu A5. Na střední škole bývá struktura pořízeného záznamu propracovanější, zaznamenává se například dějová linie knihy, charakteristika hlavních postav, autorovo sdělení či poselství, podstata knihy a celkový čtenářův dojem či zážitek. Student může být také veden k tomu, aby celkový záznam o knize doplňoval o bibliografické údaje. Alternativní součástí čtenářského deníku mohou být i podrobnější záznamy z absolvovaných divadelních představení, výstav, exkurzí, koncertů a jiných umělecky a kulturně hodnotných akcí či podniků.

Na vysoké škole se s tímto typem studentské práce v podobě, která je popsaná výše, vyloženě nesetkáváme. Někteří studenti si ovšem pořizují výpisky z prostudované odborné literatury ve formě přesných citací nebo parafrází s tím, že takový záznam doplní o úplné bibliografické údaje včetně strany, ze které vybrané pasáže či jednotlivé věty nebo výroky převzali. Pro lepší zpracování, uchování a pozdější použití si studenti nejčastěji tyto záznamy ukládají do textového editoru svého osobního počítače. Nespornou výhodou takto pořízených záznamů je právě jejich pozdější využitelnost při tvorbě zápočtové, ročníkové, seminární práce, anebo jakékoliv jiné práce, kterou musí studenti v rámci svého studijního plánu vypracovat pro získání úspěšné atestace konkrétního předmětu. Studenti tak uspoří poměrně mnoho času a šetří také svou práci, neboť nemusejí znovu dohledávat a studovat literaturu, kterou již dříve drželi v rukách. Pokud pořízené výpisky z hlediska vědeckého pokroku výrazněji nezastarají či se jejich hodnota a význam jakkoli nezmění, lze je bezesporu využít také v závěru studia při tvorbě bakalářské a diplomové práce.

Zde si můžete objednat podklady pro: čtenářský deník.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci