Absolventská práce

Absolventská práce je závěrečnou prací, kterou student vyšší odborné školy prokazuje, že zvládl teoretické poznatky v rámci studia a dokáže je aplikovat v praxi. Svým pojetím, strukturou, rozsahem a formou ji lze přirovnat či dokonce postavit na roveň bakalářské práci.

Absolventská práce je strukturována do úvodu, teoretické části, analyticky zaměřené praktické části, závěru, seznamu literatury. Rozsah bývá různý v závislosti na pojetí konkrétní školy, nejčastěji se však pohybuje mezi 30 až 40 normostranami. Důležité k rozsahu je poznamenat, že menší rozsah či naopak větší rozsah textu bývá považován za nezvládnutí zadání. Student v rámci absolventské práce sleduje stanovený cíl, od kterého by se neměl při tvorbě textu významněji odchýlit. Součástí hodnocení bývá i úhledná formální stránka dokumentu, a to vedle titulní strany, místopřísežného prohlášení o autorství textu, poděkování vedoucímu práce, motta práce, automaticky vygenerovaného obsahu, také rozdělení dokumentu do oddílů, vhodně nastavené okraje, stejný typ a velikost písma, zvětšené řádkování, odsazení textu zleva, členění do kapitol, oddílů, číslování stran, zarovnání do bloku. Celý dokument pak musí být svázaný v tvrdých, nejlépe černých deskách formátu A4 se zlatě či stříbrně vyraženým názvem školy, jménem autora, typem práce a rokem odevzdání práce.

Zde si můžete objednat podklady pro: absolventské práce.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci