Blog:

Jak zpracovat dotazník pro DP

Základem kvalitně provedeného kvantitativního výzkumu je správně sestavený dotazník. Dotazník je často používanou metodou sběru primárních dat – tzn. dat nově shromážděných přímo pro specifické účely daného výzkumu. Informace, které budou dotazníkem zjištěny, poslouží k vyřešení konkrétního problému. Jak ale sestavit dotazník tak, abychom zjistili vše, co potřebujeme?

Dříve, než začneme pracovat na znění jednotlivých otázkách, je nutné si ujasnit, co budeme zjišťovat a komu dotazník předložíme. Východiskem je metodologická část diplomové práce – zde jsou již všechny potřebné informace k dispozici. Pro účely sestavení dotazníku je stěžejní zejména výzkumný problém a jednotlivé výzkumné předpoklady (hypotézy), respondenti vzejdou z vymezeného výzkumného souboru. Vše je samozřejmě zastřešeno jasně stanoveným výzkumným cílem.

Na začátku dotazníku je dobré respondenta oslovit, uvést alespoň obecně, k čemu bude celý výzkum sloužit a poděkovat za vyplnění. Respondenta je vhodné ujistit o zachování anonymity.

Dále by měla následovat jedna až dvě obecnější otázky, uvádějící do problematiky a zjišťující respondentovo všeobecné povědomí o daném tématu, např. „Slyšel jste již o pojmu prokrastinace?“ a „Víte, co tento pojem znamená?“. Poté je vhodné zařadit otevřenou otázku, kam respondent sám vypíše, co podle jeho názoru pojem „prokrastinace“ zahrnuje.

Pak by mělo následovat osvětlení pojmu (aby i neznalý respondent věděl, čeho se bude celý dotazník týkat) a lze připojit i otázku, zda má respondent s problémem osobní zkušenost. To by mělo být v případě papírového dotazníku na další straně, abychom respondentovi „nenapovídali“ a zjistili jeho skutečnou představu (v případě online dotazníku tento problém odpadá).

Následující otázky by měly být úzce navázány na jednotlivé výzkumné předpoklady, kdy ke každé hypotéze zformulujeme minimálně 4 až 5 otázek, jejichž zodpovězení přispěje k verifikaci (ověření) daného předpokladu.

Identifikační otázky (na pohlaví, věk, vzdělání, délku praxe apod.) zařadíme až na konec dotazníku. Vždy se ptáme jen na to, co pro nás je vzhledem k výzkumnému cíli důležité – pokud např. porovnáváme, jaké povědomí mají o daném problému ženy vs. muži, je zbytečné se ptát i na věk, vzdělání atd.

Vzhledem k tomu, jak je správně sestavený dotazník důležitý pro celý kvantitativní výzkum, nelze jeho formulaci podcenit. Pokud si i přes výše uvedené rady nejste zpracováním dotazníku jisti, naši zpracovatelé Vám velmi rádi pomohou – kontaktujte nás na www.seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci