Blog:

Jak provést kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum je vhodný tehdy, když se snažíme odpovědět na otázku, kterou nelze jednoduše změřit. Nezkoumá se tedy četnost, ale příčiny jednotlivých jevů a vztahy mezi nimi. Snažíme se daný jev pochopit, poznat širší kontext. Typicky hledáme odpověď na otázku „Proč?“, nebo „Jak?“ ‑ konkrétně se zjišťují např. důvody koupě produktu, pocity zákazníků z nové reklamy, či asociace zákazníků, spojené se značkou.

Kvalitativní výzkum se tedy zabývá procesy, které probíhají v mozku respondentů, výsledky nejsou kvantifikovatelné, statisticky se nevyhodnocují a nelze je ani zobecňovat na celek. K jejich výkladu je často nutná psychologická interpretace.

Přestože je kvalitativní výzkum realizován na menším vzorku respondentů (ve srovnání s výzkumem kvantitativním), vyžaduje obvykle více času. Navíc je náročný na znalosti a dovednosti tazatele, na jeho empatii a schopnost myslet analyticky, kriticky i kreativně. Zcela zásadní je schopnost vyhodnotit, která z obrovského objemu získaných informací je důležitá a relevantní k zodpovězení stanovené otázky.

Postup realizace kvalitativního výzkumu je následující – nejprve se (na základě teoretických východisek a zkušeností z praxe) stanoví výzkumný problém, v návaznosti na něm se formuluje cíl výzkumného šetření – ideálně ve formě výzkumné otázky/otázek.

V druhém kroku se provede výběr výzkumného vzorku (určí se způsob a kritéria výběru vhodných respondentů, samotný výběr se provádí ideálně náhodným způsobem, aby nedošlo ke zkreslení). Na rozdíl od kvantitativního výzkumu postačuje k provedení kvalitativního šetření jen malý vzorek respondentů.

Posledním krokem přípravy výzkumného šetření je volba nejvhodnější kvalitativní techniky – typický je hloubkový rozhovor (individuální, nebo skupinový) a projektivní technika (např. kreslení obrázku, vytváření koláže).

Vyhodnocování dat je možné již v průběhu jejich sběru, případně následně. Např. v případě rozhovoru je nutné v rámci přepisu zaznamenat co nejvíce informací, důležitá může být každá pauza, zadrhnutí, ale i mimika a gestika respondenta, která pronesená slova provází. Na základě zjištěných a analyzovaných informací se pak formuluje odpověď na výzkumnou otázku.

Potřebujete-li praktickou pomoc, či jen konzultaci ohledně kvalitativního výzkumného šetření, jsme Vám k dispozici na www.seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci