Blog:

Jak zpracovat zadání bakalářské práce

Pro formální zadání diplomové, či bakalářské práce platí poměrně úzce specifikované požadavky, které si stanovuje každá škola individuálně – obvykle existuje závazný vzor na jednotlivých katedrách, jakási šablona, do které student vyplní jednotlivé body. Obecně je náplň zadání velmi podobná - kromě názvu školy, katedry, jména studenta, studovaného programu a oboru obsahuje zadání i další položky, s nimiž si ovšem studenti často nevědí rady.

Zcela zásadní je specifikace tématu – to se musí týkat nejen studovaného oboru, ale i zaměření katedry, pod kterou student spadá (na katedře marketingu tedy nelze řešit téma z oblasti informatiky, financí apod.). Ze zadání musí být zřejmé, že téma vyžaduje určité řešení problému (jednoduše řečeno musí být patrné, že student bude mít co zjišťovat, co analyzovat, nebo co zkoumat) a že bude práce přiměřeně náročná vzhledem k požadavkům na bakalářskou, nebo diplomovou práci (ani příliš triviální, ani příliš obsáhlá). Příkladem názvu diplomové práce může být např.: „Analýza konkurence“ – z tohoto názvu je jasné, co bude náplní práce, ovšem preventivně zde není blíže určena firma, jejíž konkurenci bude student zkoumat - předejde se tak velkým potížím, do kterých by se student dostal v případě, že mu přislíbenou spolupráci vybraná organizace odřekne.

V zadání je již potřeba závazně formulovat i cíl práce – ten bude katedrou odsouhlasen a zpravidla již není možné jej následně upravovat, nebo měnit. Nad cílem je tedy potřeba se dobře zamyslet a formulovat jej raději obecněji, aby bylo možné při psaní trochu manévrovat. Ovšem příliš obecně stanovený cíl také neprojde, je nutné, aby bylo jasně deklarováno, co chce student v práci řešit a k čemu by chtěl dojít. Příkladem formulace cíle diplomové práce na téma „Analýza konkurence“ by pak bylo např. „Určení postavení vybrané společnosti na trhu vzhledem k její konkurenci“.

Dalším bodem, který musí zadání obsahovat, jsou zásady pro vypracování neboli osnova práce. Zde student v jednoduchých odrážkách vypíše, jakými kroky bude k dosažení cíle práce postupovat. Ve zmiňovaném případě by to bylo např.: 1. Úvod, 2. Teoretická východiska analýzy konkurence, 3. Analýza konkurence vybrané společnosti, 4. Návrhy a doporučení pro vybranou společnost, 5. Závěr, 6. Seznam doporučené literatury, 7. Přílohy.

Součástí zadání diplomové a bakalářské práce je také odhad počtu stran, který je možné uvést v určitém rozpětí, např. „60 – 70 stran“ a odhad rozsahu příloh – zde postačí poznámka „podle potřeby“. Rovněž by neměl chybět ani seznam odborných zdrojů, s nimiž bude v práci pracováno – je vhodné uvést alespoň 3 bibliografické záznamy, formulované podle normy.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci