Seminární práce, seminárky

Seminární práce je jednou z nejčastěji zadávaných písemných úloh studentům vyšších odborných a vysokých škol, může být ale také zadána středoškolákům v rámci konkrétního předmětu či semináře. Lze se domnívat, že oproti eseji či referátu je náročnější co do odborného zpracování, počtu nutné literatury či pramenů. Její rozsah bývá různý, zpravidla se pohybuje mezi 5 až 25 normostranami písemného textu. Ten může být také doplňován grafickými, obrazovými přílohami, tabulkami nebo jiným materiálem, který byl při tvorbě seminárky použit.

Nejčastěji se seminární práce strukturuje do úvodu, teoretické a praktické části, závěru. Nesmí scházet seznam použité literatury a zdrojů. V rámci textu seminární práce student prokazuje, že dokáže na vymezeném rozsahu zpracovat dostatečně odborně zadané téma s použitím odborné literatury. Nejvíce se oceňuje vlastní invence a přínos a dále také schopnost kriticky reflektovat, komparovat a kompilovat literaturu – domácí i zahraniční. Také pro tento typ studentských textů zcela platí pravidla vědecké práce a citační etiky, v rámci které musí student pečlivě odkazovat na zdroje, ze kterých při tvorbě seminární práce práce čerpal.

Zde si můžete objednat podklady pro seminárky: online objednávka

Vypracujeme Vám kvalitní a originální podklady pro seminární práce například z těchto předmětů:

 • marketing
 • management
 • úvod do ekonomie
 • mikroekonomie
 • makroekonomie
 • podnikání a podnik
 • bankovnictví
 • malé a střední podnikání
 • pedagogika
 • metodologie
 • komunikační dovednosti
 • právo
 • obchodní právo
 • občanské právo
 • trestní právo
 • pracovní právo
 • správní právo
 • mezinárodní obchod
 • dopravní logistika
 • speciální pedagogika
 • obecná psychologie
 • sociální psychologie
 • sociologie
 • filozofie novověku
 • filozofie středověku
 • antická filozofie
 • žurnalistika
 • finanční řízení podniku
 • vzdělávání dospělých
 • andragogika

Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci