Esej, úvaha

Esej je poměrně jednoduchým, vděčným literárním útvarem, alternativně též nazývaným jako úvaha. Ve školním prostředí, a to od základní po vysokou školu, je tato forma zkoušení znalostí žáka využívána poměrně často. Žáci a studenti v eseji či úvaze nejčastěji prezentují vlastní názory, pohledy, postřehy na určitý problém, jev či fenomén, který je nějakým způsobem zajímá či je jinak zaujal. Nepředpokládá se, že by studenti při tvorbě takového textu využívali odbornou literaturu. Ovšem na druhou stranu některé vysoké školy přímo vyžadují, aby studenti svá tvrzení alespoň opírali o respektované autory z oblasti, o které píšou.

Obecně se doporučuje esej strukturovat do úvodní pasáže, ve které autor seznamuje čtenáře se svým záměrem či hlavní myšlenkou, ve vlastní části eseje se pak popisuje jádro problému a v samotném závěru eseje pak autor uzavírá text zhodnocením toho, zda bylo dosaženého stanoveného cíle či nikoliv. Charakteristickým a příznačným rysem esejí či úvah je prokládání textu nejrůznějšími otázkami, které přímo provokují autorovu či čtenářovu mysl či fantazii a vybízejí k další diskuzi či úvaze. O oblíbenosti tohoto typu písemného textu svědčí mimo jiné také hojně rozšířené webové portály, které zveřejňují tzv. blogy, kde lidé zveřejňují své názory, postřehy na různorodá témata.

Zde si můžete objednat podklady pro: eseje a úvahy.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci