Blog:

Použití trpného rodu, autorského a inkluzivního plurálu

Ještě před zahájením psaní diplomové, nebo bakalářské práce se musí student rozhodnout, jakým stylem bude svůj text koncipovat. Obvykle bývá stylistická forma psaní součástí závazného zadání, případně je určena pokyny školy – v takovém případě nezbývá, než předepsaný způsob dodržet. Běžně však dostane student na výběr ze dvou, případně i více možností tvorby textu.

Nejčastěji bývá psán odborný text v trpném rodu, tedy neosobně, pasivně. Text pak působí, jako by jej ani nepsal přímo autor, ale jako byl se text „psal sám“. Autor přímo neuvádí, jak problém vidí on sám, vše vyjadřuje opisem. Psaní pomocí trpného rodu odpovídá odborné tvorbě textu, může však být někdy obtížné a jazykově neobratné. Příklad: „V rámci výzkumu bylo zjištěno, že…“.

Méně často se ve vysokoškolských textech používá singulár (1. osoba jednotného čísla), byť se jedná o nejjednodušší a pro člověka nejpřirozenější způsob psaní. Autor se díky singuláru ke svému dílu otevřeně hlásí, což umožňuje efektivnější navázání kontaktu se čtenářem, ovšem text pak nepůsobí tolik odborně. Příklad: „V rámci výzkumu jsem zjistil, že…“.

Možnou variantou je i autorský plurál (1. osoba množného čísla), kdy si student „virtuálně“ bere na pomoc další osoby a používá množné číslo. Text působí na první pohled odborněji, nicméně nezasvěceného čtenáře často mate pochybnostmi o tom, kdo (a kolik lidí) je vlastně autorem práce. Příklad: „V rámci výzkumu jsme zjistili, že…“.

Jednou z možností tvorby textu je i inkluzivní plurál, který je podobný autorskému plurálu, nicméně více vztahuje čtenáře do textu (zapojuje jej, dovolává se jeho účasti). Příklad: „Přejděme nyní k dalšímu bodu“.

Ať již student zvolí, případně je mu předepsána jakákoli forma vyjadřování, musí ji dodržet v rámci celé práce. Není přípustné jednotlivé způsoby kombinovat, nebo v rámci dílčích kapitol styly psaní střídat – celá práce musí být od úvodu až po závěr psána jedním způsobem.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci