MBA práce, Master's theses

MBA práce (Master´s theses nebo Master´s dissertation) je studentským textem, který je součástí závěrečných zkoušek na zahraničních vysokých školách. Je obdobou české diplomové práce. Někdy může mít formu projektu či případové studie, výrazněji zaměřené na konkrétní firemní praxi. Formální nároky jako rozsah, členění a naformátování v textovém editoru se liší podle školy, ale i ty se velmi podobají nárokům na diplomovou práci.

Pro MBA práce je dalším charakteristickým rysem angličtina. Tento typ prací pochází z anglosaského světa, proto i materiály, ze kterých se v těchto textech vychází, jsou k dispozici mnohdy pouze v tomto jazyce. Navíc také v něm jsou i MBA práce vytvářeny. Díky tomu absolvent získává vynikající znalost manažerské angličtiny, což opět posiluje jeho konkurenceschopnost na trhu práce a zvyšuje osobní prestiž v životě.

Po roce 1989 se manažerské studium, při kterém jsou výše popsané typy prací vytvářeny, začíná rozmáhat také v České republice. Stále ovšem není MBA práce tak známým pojmem, jakým jsou například bakalářské nebo diplomové práce. Přitom jsou to právě MBA práce, které mnohdy těsně navazují na prostředí a podmínky konkrétní firmy. V rámci textu zmíněné práce jsou řešeny oproti obecně formulovaným, „klasickým“ diplomovým pracím, nanejvýš reálné problémy, které jsou navíc aplikovány po důkladném prozkoušení do firemní praxe. To činí z tohoto typu studia (a v jeho rámci předkládaných prací - tedy i MBA disertací) mimořádně kvalitní přípravu a dobrou manažerskou průpravu pro převzetí vrcholových funkcí v rámci managementu firmy, jejíž interní problematika je daným studentem v textu MBA práce řešena.

Do budoucna lze předpokládat významný nárůst poptávky po absolventech tohoto typu studia. Jsou to právě potřeby trhu práce, které vyvolávají stoupající zájem o MBA studium, které se týká především lidí, kteří již dlouhodobě pracují. Jedná se o mnohdy velmi vytížené jedince, kteří svůj čas velmi pečlivě plánují. Naše společnost, díky svým specialistům, kteří tento typ studia úspěšně absolvovali na zahraničních vysokých školách, může nabídnout časově zaneprázdněným a velmi zaměstnaným takové řešení, které jejich studijní úsilí významně podpoří a přitom je cenově dostupné.

Zde si můžete online objednat podklady pro: MBA práce.

Vypracujeme Vám kvalitní a originální podklady pro MBA práce například z těchto oborů:

  • Finance
  • Marketing
  • Personální řízení
  • HR manažer
  • Strategické řízení
  • Executive management

Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci