Blog:

Jak volit při psaní diplomové práce jazykové prostředky?

Kvalifikační práce typu diplomové, nebo bakalářské musí být psány formálním vědeckým způsobem – jinak lze jen těžko dosáhnout odborné úrovně, která je oponentem a komisí očekávána. Řada studentů si však neví s požadavkem „vědeckého způsobu psaní“ rady, což jim však nelze tolik vyčítat – přece jen se do vědeckých kruhů snaží teprve nakouknout a praxi v psaní nemívají obvykle žádnou (pokud nejsou počítány průběžně odevzdávané seminární práce). Jak tedy psát, aby byla práce „vědecká“?

Základem je výběr vhodných (a vyvarování se nevhodných) slov. Např. formulace, jejichž cílem je „nudný“ text oživit a vnést do práce trochu humoru, nejsou v diplomkách a bakalářkách žádoucí. Nelze doporučit ani obraty, které se jinak běžně používají v mluveném projevu, nebo spontánní, expresivní, hovorové, či dokonce nespisové výrazy typu:

- „Manažer se musí denně prát s demotivací…“ – vhodnější je napsat, že manažer demotivaci čelí, nebo že ji vytrvale řeší.

- „Drtivá většina zaměstnanců…“ – výraz „drtivá“ je přehnaný, působí bulvárně, vhodnější by bylo uvést slovo „naprostá“, „nadpoloviční“, či jen prostě „většina“.

- „Hodně častým jevem je…“ – slovo „hodně“ je v diplomkách používáno často, ale vědecky skutečně nepůsobí, navíc se často nehodí ani logicky (např. „hodně zaměstnanců“, kde by bylo vhodnější „vysoký počet“). Lépe zní „velmi častým jevem“, nebo „často dochází k tomu, že…“.

- „Personální oddělení ani kloudně neví, jaké lidi má pod sebou…“ – jednak není personální oddělení živým tvorem, aby cokoliv vědělo, takže by bylo lepší uvést „pracovníci personálního oddělení“, dále není vhodný ani výraz „kloudně“, neboť je hovorový. Věta zní lépe např. takto: „Pracovníci personálního oddělení nemají dobrý přehled o zaměstnancích“.

Podobných příkladů by bylo možné jmenovat stovky. Pro řadu běžně užívaných slov je možné najít „odbornější“ synonyma, např. slovo „málo“ – lépe zní „nedostatek“, či „omezené množství“… Užitečným pomocníkem mohou být internetové synonymické slovníky – slovo, které už je ve větě jednou použito, tak lze snadno nahradit vhodnou alternativou, nebo přímo vyhledat synonymum, které je odbornější.

Skutečnost, zda jsou v diplomové, nebo bakalářské práci užity vhodné jazykové prostředky, je dobré si v případě pochybností nechat zkontrolovat – na výsledné hodnocení studentovy práce má (ne)odborný styl psaní skutečně velký vliv. Kontrolu a úpravy Vám rychle a jednoduše zajistí i zkušení zpracovatelé na www.seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci