Blog:

Formální náležitosti diplomové práce

Každá závěrečná kvalifikační práce, ať již diplomová, nebo bakalářská, musí splňovat jisté formální náležitosti. Student ostatně nemá na výběr, neboť školy mívají zcela přesné a závazné požadavky. Takže přestože obsah byl, je a i do budoucna zůstane pro kvalitu práce stěžejní, dodržení formálních náležitostí se vyhnout nelze.

Prvním požadavkem bývá dodržení předepsané osnovy práce – musí být obsažena jak pasáž teoretická, tak i praktická, přičemž na praktickou část je u diplomky kladen důraz. Samozřejmostí je i úvod, závěr, seznam použitých zdrojů na konci a průběžné odkazy na citace během textu. Přílohy bývají nepovinné, nicméně jejich existence se obvykle očekává, stejně jako poděkování vedoucímu práce. Povinné bývá prohlášení autora, že následující text zpracoval samostatně. Stanoven je i rozsah práce (obvykle v určitém rozpětí, např. u diplomky většinou 50 – 60 stran), který by měl být dodržen – tedy nikoliv méně, ale ani více, neboť stostránkové práci pak může být vytknuto, že student nedokázal vystihnout to nejdůležitější a zbytečně práci natahoval omáčkou okolo.

Text by měl být psán pouze po jedné straně A4, musí být dodrženo stanovené řádkování, nastavení okrajů i grafická úprava co se týče velikosti písma, číslování odstavců, nebo čísel stránek. Je potřeba dbát na střízlivou a korektní úpravu – někteří studenti pojmou svou kvalifikační práci s velkou kreativitou a s gustem využijí téměř veškerý grafický aparát, který jim MS Word nabízí – od barev nadpisů, typů písma, obrázků, klipartů, přes stínování, až po divoké barvy kruhových výsečí v grafech. Pokud je pak u odrážek použita ještě barevná kytička, nebo srdíčko namísto jednoduché pomlčky, či tečky, stává se z diplomové práce spíše omalovánka.

Pozor je dobré dát i na kvalitu tisku a práci tisknout na tiskárně, u níž nezačne v polovině docházet barva – světlající písmo, doplněné rozmazanými nadpisy, nepůsobí úplně profesionálně. Práce se pak odevzdává v pevných deskách, obvykle ve 2 exemplářích, byť v současné době je již trend odevzdávání i v elektronické formě. Je potřeba myslet na to, že tisk a vazba několika verzí diplomové práce není úplně nejlevnější záležitostí a veškeré náklady nese student sám.

Úpravu práce tak, aby všechny formální náležitosti splňovala, Vám ochotně provedou zkušení zpracovatelé na www.seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci