Blog:

Kvantitativní a kvalitativní výzkumné přístupy

Součástí bakalářské nebo diplomové práce je často vlastní výzkum. Obvykle se rozlišují dva výzkumné přístupy, které lze zvolit, a to kvantitativní a kvalitativní. Oba jsou dosti odlišné, používají jiné metody a přinášejí do výzkumu specifické výhody a nevýhody.

Kvantitativní výzkumný přístup se zaměřuje především na četnost, rozsah výskytu, frekvenci a intenzitu vybraných jevů. Díky tomu poskytuje exaktní, numerické, na základě toho i lépe ověřitelné a porovnatelné závěry. Kvantitativní výzkumné přístupy jsou také zpravidla časově mnohem méně náročné na sběr dat. Je vhodné je zvolit v těch bakalářských či diplomových pracích, kde je cílem získání údajů od většího počtu respondentů, výsledky výzkumu je třeba generalizovat na „celkovou populaci“ aj. Při kvantitativních výzkumných přístupech dochází k větší standardizaci hodnot, což ale může být na úkor vyjádření respondentů nad rámec stanovený např. výběrem z nabízených odpovědí.

To kvalitativní přístup se snaží nalézt pochopení zkoumanému jevu. V kvalitativním přístupu nejde o numerické řešení, ale spíše o interpretaci reality. Kvalitativní výzkumné strategie nepracují s měřitelnými charakteristikami, ale spíše se snaží na jistý fenomén (prvek, aspekt, proces apod.) nahlížet pro něj v autentickém prostředí a vytvářet jeho obraz v co možná nejkomplexnější podobě. Potřebné údaje se v rámci kvalitativního přístupu získávají hlubším a delším kontaktem s terénem. K nevýhodám kvalitativního výzkumného přístupu pak patří to, že jeho výsledky jsou jen těžce přenositelné na větší populaci a jejich generalizace není možná. Výhodou pro výzkumníka pak může být práce s menším počtem respondentů, než u kvantitativních přístupů, díky tomu pak i jejich lepší poznání, ale na druhou stranu také větší časová náročnost.

V rámci kvantitativního výzkumného přístupu se jako metoda nejčastěji používá dotazník, u kvalitativního přístupu pak obvykle rozhovor. Je třeba se tedy při výběru tématu bakalářské či diplomové práce zamyslet nad tím, jestli daný cíl závěrečné práce pomůže naplnit spíše kvantitativní nebo kvalitativní výzkumný přístup, podle toho zvolit následně metodu a výzkum správně navrhnout, zrealizovat a výsledky patřičně interpretovat. Jedná se o celkem náročný proces. Proto, pokud si s tím nevíte rady, pomoc hledejte na seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci