Blog:

Práce s Excelem

Pokud ve své bakalářské nebo diplomové práci, či seminární práci budete provádět nějaký výzkum, je možné, že budete potřebovat zpracovat nějaké grafy, tabulky, či provádět některé výpočty. MS Excel jakožto tabulkový editor je nejběžnější volbou pro většinu nenáročných výpočtů i lehčích statistických operací.

Výpočty v programu MS Excel je možné provádět buďto zadáváním přímo do polí (obvykle se začíná rovnítkem, např.: =(10*20)/5)), nebo skrze funkce, ke kterým je možné se dostat přes záložku Výpočty. Asi nejužívanější funkcí je součet. Ten lze využít pro součet položek ve sloupci či na řádku. Nejprve se kurzorem označí místo, kde se má zobrazit výsledek a následně se vloží zvolená funkce, zde suma (Ʃ). Excel pak nabídne obvykle i možnosti, které položky sečíst. Přejetím myší a označením příslušných polí lze výběr upravit. Podobně lze spočítat i průměr z daných hodnot, největší či nejmenší hodnotu (Max a Min). Excel umožňuje i počítat statistické funkce jako je směrodatná odchylka, Chi kvadrát apod.

Dále Excel umožňuje velkou variabilitu při vytváření grafů. Základem je správné zapsání hodnot. Ideální je si nadepsat i jednotlivé sloupce a řádky. Za označení hodnot, které se mají zobrazit v grafu, se pak přes volbu záložky Vložení vybere příslušný graf (spojnicový, sloupcový, výsečový aj.). V rámci záložky Rozložení Grafu lze upravit umístění grafu, legendy, či popisu grafu v zobrazované oblasti. Vše je možné ale upravit i skrze práci přímo s grafem (označení a potažení myši aj.). Pro zobrazení popisků jednotlivých výsečí či sloupců stačí myší pravým tlačítkem kliknout na vybraný sloupec, výseč aj., a kliknout na Přidat popisky dat. Popis legendy lze snadno upravit skrze kliknutí pravým tlačítkem do oblasti grafu a zvolením Vybrat data → Upravit. Barvu či podobu grafu lze snadno změnit přes záložku Návrh nebo opět kliknutím do vybrané oblasti grafu a úpravou přes Náplň obrazce nebo Obrys obrazce. V případě zájmu jde do grafu přidat třeba i prostorové efekty, stíny apod.

Práce v Excelu může být pro někoho i přesto hodně náročná, proto Vám pomůžou i na Seminarkybezprace.cz, kde Vám rádi zpracují i výsledky či data Vašeho výzkumu a vytvoří k nim grafy či tabulky. (Uvedená doporučení se týkají zejména MS Word 2010, v jiných variantách to může být trochu jinak).


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci