Blog:

Jak napsat úvahu

Úvaha je jedním z nejčastějších slohových útvarů, které bývají studentům zadávány na středních školách (zde se jedná o typickou maturitní práci z českého jazyka), lze se s ní však setkat i na školách základních, nebo pak i vysokých (byť zde již jen sporadicky). Každopádně by měl student vědět, co se od něj očekává a jak tento typ textu správně psát, neboť úvaha bývá často podceňovanou – studenti ji považují za nejlehčí zadání a často mají pocit, že v rámci úvahy je jim dovoleno vše. To však není samozřejmě pravdou – je potřeba vědět, jak má úvaha vypadat, co musí obsahovat a čeho je naopak nezbytné se vyvarovat.

Při zadání úvahy je zpravidla stanoveno i téma – problém, jev, či otázka, tedy cokoliv, nad čím by se měl autor zamýšlet, uvažovat nad tím (odtud úvaha). Převedení myšlenek na papír je tedy podstatou úvahy, přičemž je kladen důraz na logiku argumentů, náhled na problém z více úhlů, postup od obecného ke konkrétnímu atd. Je důležité, aby se čtenář v textu neztrácel, aby byl patrný jasný směr a cíl, ke kterému autor míří a aby závěry úvahy byly jednoznačné a vyplývaly z předložených myšlenek. Podstatou úvahy je sdělení vlastního názoru na problematiku, proto by měly být často používány slovní spojení typu: „domnívám se“, „mám za to“, „ztotožňuji se s názorem, že…“, „navrhuji“ apod.

Úvaha by měla být psána spíše formálním jazykem, neutrálně a bez citového zabarvení, rozhořčených výkřiků a sporných deklarací – měla by být určena širokým vrstvám čtenářů, nicméně nelze opominout, že ji bude číst (a také hodnotit) především pedagog, který úvahu studentovi zadal – je dobré zohlednit i tuto skutečnost. Samozřejmostí je spisovná čeština bez gramatických chyb, stylisticky pokud možno bez složitých souvětí a zbytečných kudrlinek, text členěný do logických odstavců (co myšlenka, to jeden odstavec), dostatečná slovní zásoba, dodržení stanoveného rozsahu (počet řádků, počet slov) atd.

Před samotnou tvorbou úvahy je dobré se důkladně zamyslet nad stanoveným tématem a připravit si krátkou osnovu – v několika bodech shrnout základní myšlenky, nebo dílčí otázky, na které bude hledána odpověď a postupně je pak obalovat textem. Pokud to dovoluje situace (úvaha je zadána s jistým časovým předstihem), pak je vysloveně žádoucí si o tématu najít co nejvíce informací, nastudovat si fakta, jimiž pak budou podloženy vlastní názory. Pokud jsou témata zveřejněna až bezprostředně před samotným psaním, pak by si měl autor alespoň zvolit takové, o kterém toho co nejvíce ví a kde si je alespoň trochu jistý.

Převedení myšlenek na papír a především jejich zformování do kvalitního celku není nijak jednoduchým úkolem. K dispozici je Vám však pomoc zkušených zpracovatelů z webu seminarkybezprace.cz, kteří Vám s přípravou originálních podkladů ochotně pomůžou.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci