Blog:

Stylistická úprava závěrečných prací

Základní koncept závěrečné práce, kterou je nejčastěji bakalářská, nebo diplomová práce, je jasně daný již předem – musí se jednat o vědecký text. S tímto vědomím je potřeba k psaní přistupovat již od začátku a vyvarovat se zbytečných chyb – rozvláčnosti, používání nevhodných slov, citového zabarvení atd…někteří studenti se nezastaví před ničím a do textu neváhají zamíchat třeba i poezii. Pokud se však nejedná o obor jejich studia (např. nestudují poezii přímo jako hlavní téma), nemají v závěrečné práci podobné záležitosti místo.

Základním kamenem dobré stylistiky textu je znalost odborné terminologie, která se vztahuje k tématu práce – nestačí však znát zpaměti definice daných pojmů, především je potřeba je umět ve větě správně použít – tedy tak, aby byl text logický a hlavně věcně správný. Rozhodně ovšem nelze říci, že čím více odborných pojmů, tím lépe – i s těmito termíny by se mělo zacházet citlivě a používat je v rozumné míře. Věta, ve které jsou kromě odborných, či dokonce latinských označení psány běžnou češtinou jen spojky a předložky, nebude pravděpodobně srozumitelná ani vyučujícímu a student jej takovým textem nijak zvlášť neohromí.

Gramatická správnost se stylistickou korekturou neoddělitelně souvisí – není snad ani nutné upozorňovat na to, že v textu se v žádném případě nesmí vyskytovat hrubky, překlepy, chybějící, či naopak přebytečné čárky ve větách, častým nešvarem je i (ne)shoda podmětu s přísudkem – tyto chyby se objevují zejména v delších souvětích, v nichž se nakonec ztratí i sám autor a na konci již neví, co chtěl vlastně na začátku říci. Jednotlivé věty by měly být psány s lehkostí, čtivě, sebevědomě, jednoduše - samozřejmě tohle není pro každého jednoduché, nicméně i tohoto umění lze dosáhnout tréninkem. Ideální je hodně číst, nejen beletrii, ale zejména odbornou literaturu (např. tu doporučenou ke studiu), zorientovat se v daném oboru, dosáhnout určité jistoty co se týče nejdůležitějších zákonitostí a pojmů. Studentům se při psaní závěrečné práce zúročí i hodiny, které během studia strávili nad sepisováním seminárních prací – ostatně jejich vedlejším úkolem je naučit studenta vědeckému psaní a jsou ideálním tréninkem pro tvorbu bakalářky, nebo diplomky.

Při stylistické korektuře je tedy vhodné se kromě již uvedeného zaměřit např. na tyto konkrétní problémové oblasti:

- časté opakování stejných slov, nebo slov se stejným slovním základem (zejména v rámci jedné věty),

- správné a logické řazení slov tak, aby věta nebyla kostrbatá, aby se dobře četla, aby byl po prvním přečtení jasně patrný její význam,

- používání zkratek a symbolů (je potřeba je při prvním výskytu vysvětlit, ideálně v poznámce pod čarou, nebo v závorce, výjimkou jsou pouze všeobecně známá označení, jako např. EU – Evropská unie, cm – centimetr atd.),

- práci psát jednotnou formou, ideálně v trpném rodě, který se k vědeckému textu hodí nejlépe (některé školy však vyžadují psaní v množném čísle, nebo v ich formě, je potřeba respektovat tyto požadavky a hlavně jednou zvolenou formu dodržet v celé práci).

Pokud si ani po přečtení těchto řádků nejste se stylistickou úpravou závěrečné práce jisti, velmi rádi Vám text zkontrolujeme a správnou stylistiku ohlídáme na www.seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci