Blog:

Zásady správné argumentace při tvorbě diplomové práce

Smyslem bakalářské a diplomové práce je demonstrovat, že student dokáže znalosti, získané studiem, aplikovat v praxi při řešení konkrétního problému. Předpokládá se tvůrčí přístup i určitá originalita zpracování. Co oponent, nebo i vedoucí práce rovněž očekávají, je schopnost jednoznačně, srozumitelně, logicky a věcně správně argumentovat, především v poslední (a nejdůležitější) návrhové části práce. Jak tedy k tvorbě textu přistoupit, aby byly zásady správné argumentace splněny?

Předkládá-li student návrhy, měly by být dostatečně detailní. Nelze pouze konstatovat, že firmě by např. prospělo, kdyby se více věnovala propagaci svých produktů. Takovéto tvrzení je potřeba podložit výpočty, grafy, objektivními skutečnostmi, zjištěnými ukazateli, konkrétní analýzou, či výsledky průzkumu, je nezbytné citovat a odkazovat na zdroje daných tvrzení. Jednoduše řečeno – každé tvrzení by mělo být podloženo jasným „důkazem“.

Argumentace musí mít logiku i v celém průběhu tvorby textu – k cíli, stanovenému v úvodu práce, musí směřovat všechny dílčí kapitoly. Je vhodné, aby na oprávněnost, význam a smysl jednotlivých kapitol autor upozorňoval průběžně – ideálně formou odstavců, které jednotlivé kapitoly uvozují. Hlavní argumenty z jednotlivých kapitol by měly být zrekapitulovány v závěru a teprve na jejich základě by se měl autor pustit do ověřování hypotéz – tedy do snahy je potvrdit, nebo vyvrátit (případně do zodpovězení výzkumných otázek). V diplomové a bakalářské práci by tedy měly být uvedeny pouze takové skutečnosti, které jsou relevantní v rámci dané problematiky a které mají pro dosažení cíle práce nějaký význam a hodnotu.

Sdělovaný obsah musí být koncipován tak, aby se v něm čtenář dokázal zorientovat, přesto (nebo možná právě proto) by měly být myšlenky autora rozpracovány až do největších detailů. Základní zásadou je přitom logická posloupnost argumentů, které budou do celku spojovány na základě zřetelných vazeb.

Důležité je i „dávkování“ množství jednotlivých argumentů – pokud jsou všechny informace předloženy najednou, čtenář se v textu přestane orientovat a navíc hodnotu jednotlivých argumentů neocení. Pouze tehdy, když bude text uspořádán do promyšlených celků, bude čtenář (vedoucí práce, oponent) schopen se v nich zorientovat a zpracovat je. Obecně by tedy měl být jeden argument obsahem minimálně jednoho samostatného odstavce.

Se správnou a logickou argumentací při tvorbě diplomové, nebo bakalářské práce Vám ochotně pomohou seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci