Blog:

Jak zvolit téma bakalářské/diplomové práce

Téma diplomové, nebo bakalářské práce je pro celý text zcela stěžejní, jeho volba však není nijak jednoduchá - v první řadě je nutné se nad tématem zamyslet v dostatečném předstihu. Nejpozději ve chvíli, kdy započne diplomový seminář, bude chtít vedoucí práce vědět, jakou máte představu alespoň obecně – zda bude práce spíše teoretická, nebo s praktickou aplikací (nutno dodat, že druhá varianta je jednoznačně vhodnější a zpravidla lépe hodnocená), zda bude praxe aplikovaná na příkladu nějaké firmy, zda máte v dané firmě nějakého „spojence“, jakou metodou bude problematika řešena apod. Vhodným zdrojem inspirace může být studentovi školní knihovna s archivovanými pracemi z předchozích let – je zde možné získat poměrně dobrou představu, co vše lze v rámci kvalifikační práce zpracovávat, jakým způsobem, v jakém rozsahu, do jaké hloubky, jakými metodami atd.

Někteří studenti oceňují, když jsou jim nabídnuta „již vymyšlená“ témata, případně alespoň okruhy, v rámci kterých si pak snáze volí konkrétnější zaměření; jiní diplomanti mají raději, když je jim ponechána volnost a mohou si téma zvolit svobodně, pouze v rámci daném studovaným oborem. V každém případě je žádoucí, aby téma studenta zajímalo – není nic obtížnějšího, než psát odborný a nekonečně dlouhý text o něčem, co daného jedince nebaví, nezajímá a co pak žádným způsobem nevyužije.

Konzultaci s vedoucím práce lze již ve fázi volby tématu jen doporučit – jednak tím dává student najevo svou aktivitu a zodpovědnost, jednak i důvěru v odborné znalosti garanta – vše pak bývá kladně ceněno při hodnocení výsledné práce. Navíc může vedoucí studenta včas usměrnit např. tehdy, když si ke své bakalářské práci zvolí téma, na které by nestačila ani práce disertační, nebo naopak téma, které je možné vyčerpat v rámci několikastránkové seminárky.

Práce by měla v ideálním případě „popsat dosud nepopsané“, přinést nový pohled na věc, či alespoň originálním způsobem zmapovat stávající problematiku. Dobře ceněné jsou i práce, které mohou být sice věnovány tématu „stokrát omletému“, ale tím, že jsou např. připravené na míru konkrétní firmě s konkrétními výchozími parametry a problémy, jsou pro daný subjekt přínosné – nabídnou mu návrhy a doporučení, jak zlepšit praxi a o to jde především – o využití studované problematiky v praxi.

Pro volbu tématu, formulaci výchozích tezí, návrh osnovy, či doporučení relevantních zdrojů budoucí kvalifikační práce jsou Vám k dispozici stránky www.seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci