Blog:

Úvod a závěr bakalářské práce

Úvod a závěr závěrečné práce jsou mimořádně důležité součásti bakalářské i diplomové práce. U závěru se předpokládá, že se píše až skutečně na konec. Ovšem vhodné je si ponechat na konec i psaní úvodu závěrečné práce. Úvod je totiž důležitý zejména proto, že při psaní vědeckého textu (kterým by měla být i bakalářská a diplomová práce) mnohdy úvod rozhoduje o tom, jestli se čtenář vůbec rozhodne přečíst celý článek.

Úvod závěrečné práce slouží k seznámení čtenáře s jakýmsi zakotvením práce, s důvodem výběru daného tématu a měl by rovněž naznačit, proč je dané téma tolik důležité a co může čtenář od dalšího čtení závěrečné práce čekat. Na začátku úvodu je vhodné obecně nastínit danou problematiku, jakési její okolí a zasadit tak práci do celkového kontextu. Úvodní slova by měla čtenáře navést na to, proč bylo vybráno právě toto téma bakalářské nebo diplomové práce a nastínit jeho důležitost.

Pokud tomu není věnována samostatná kapitola, pak je úvod i místem, kde by se měl vyskytnout cíl celé závěrečné práce. Rovněž by se zde mělo objevit nastínění postupu psaní bakalářské nebo diplomové práce. Stručně také není od věci představit čtenáři jednotlivé kapitoly teoretické, případně analytické nebo praktické části práce.

Závěr bakalářské nebo diplomové práce pak slouží, jak už název naznačuje, k závěrečnému shrnutí práce. Opět je zde místo k jakési obecné „omáčce“ k tématu, ale hlavně by zde měl být znovu připomenut cíl práce, případně i cíl výzkumu a komentář k tomu, jakým způsobem a v jaké míře byly naplněny. V závěru by se čtenář měl dozvědět, k jakým výsledkům jste došli a jak, co dané výsledky znamenají a případně i jaké jste doporučili návrhy na zlepšení a proč. Zamyslet se lze v závěru i případně do budoucna k dané tematice nebo navrhnout další, detailnější zkoumání problematiky.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci