Blog:

Zpracování výsledků dotazníkového šetření

Pokud jste se rozhodli, že cíle své bakalářské či diplomové práce naplníte za pomoci dotazníkového šetření a už se Vám jej podařilo zrealizovat, čeká na Vás další nelehká úloha. Dotazníky je třeba zpracovat a vyhodnotit a zpracovat výsledky do grafů nebo tabulek. Velkou úlohu zde sehrává program MS Excel. Pokud si s ním příliš nerozumíte, je čas se seznámit.

Nejprve doporučuji si do Excelu přepsat či zkopírovat všechny otázky a odpovědi z dotazníku a vytvořit si základ pro další práci, tedy pro vytvoření tabulek nebo grafů. Pak Vás čeká zdlouhavá práce sestávající se ze sčítání odpovědí u jednotlivých otázek. Pokud máte vše spočteno, zapsáno v Excelu u každé varianty odpovědi počet respondentů, velmi doporučuji si za pomoci funkce suma (Ʃ) ověřit, že máte u každé otázky plný počet respondentů (Odpověděli všichni?), protože ne výjimečně se stává, že při ručním přepočítávání se nějaký ten respondent či odpověď opomene.

Teď je třeba se rozhodnout, jestli chcete výsledky zpracovat do grafů nebo tabulek (možné je i obojí současně). Grafy jsou na první pohled přehlednější, ale při tisku zejména barevné varianty grafů mohou celou práci prodražit. Každopádně doporučuji do grafů, ale i do tabulek zobrazit výsledky přepočtené na procenta (relativní hodnoty). Pokud umíte pracovat v Excelu, je to otázka pár minut. Pokud si na to netroufáte, rádi Vám s tímto, ale i s celým zpracováním dotazníkového šetření pomohou na seminarkybezprace.cz.

Excel nabízí několik variant grafů, ale obecně lze doporučit koláčové grafy, pokud máte jednotné výsledky a nerozlišujete nebo neporovnáváte nějaké kategorie. Pokud chcete ve výzkumu srovnat více kategorií, např. muže a ženy, zaměstnané a nezaměstnané apod., hodí se spíše sloupcové grafy. Spojnicové grafy se hodí pro spojité jevy a používají se spíše výjimečně (např. pro postižení vývoje nějaké proměnné). Při tvorbě grafu doporučuji zobrazit hodnoty pro lepší názornost. Je vhodné si dát pozor na popisky osy x a y, případně pokud nejsou popsány v grafu, je třeba tomu věnovat pozornost v popisku grafu. Pokud máte popis, respektive nadpis grafu přímo v grafu vygenerovaném Excelem, nemá už smysl jeho název znovu opakovat v popisku. Usazování grafů v textu bakalářské či diplomové práce by rovněž mělo mít jistou úroveň, grafy by měly být ideálně stejné velké, ale ne příliš a je třeba dodržovat jejich jednotnou úpravu. Pokud je toho na Vás příliš, obraťte se na odborníky ze seminarkybezprace.cz, kde všechny tyto poučky a pravidla znají a dodají Vaší práci kvalitu i úroveň.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci