Blog:

Jak v diplomové práci pracovat s odbornými termíny

Jelikož by měla být diplomová, nebo bakalářská práce vědeckým textem, je ze strany studenta předpokládána (a v podstatě i vyžadována) práce s odbornými termíny. Ty by měly být používány jasně, přesně a především – věcně správně. Je trestuhodné, pokud student zařadí v textu odborný termín takovým způsobem, že je zcela jasné, že neví, jak se přesně píše, z kontextu vyplývá, že nezná ani jeho přesný význam a nehorší je situace v případě, že je daný termín úzce spjat s oborem, který dotyčný autor kvalifikační práce několik let studoval.

Nelze doporučit ani používání cizích/odborných slov za každou cenu – text by měl být čtivý, pestrý, musí být zřejmé, že jeho pisatel dokáže používat synonyma daného výrazu, že dobře ví, co daný termín znamená a jaké jsou jeho přípustné alternativy. Navíc je potřeba myslet na to, že text by měl být formulován tak, aby mu porozuměl i čtenář, který daný obor nevystudoval, tedy do jisté míry laik – každý odborný termín by měl být proto při jeho prvním výskytu vysvětlen buď přímo v textu v závorce, nebo pomocí poznámky pod čarou (pokud si vysvětlení žádá většího rozsahu).

Problémem řady diplomových a bakalářských prací je rovněž zřejmá usilovná snaha autora o vědecký sloh za každou cenu – formulace jsou pak křečovité, nedávají dobrý smysl, nenavazují na ostatní text. Student často své vyjadřování natolik překombinuje, že již není zřejmé, co chtěl vlastně říci (neví to nakonec ani on sám, natož oponent) a jeho formulace jsou mnohdy zcela nelogické.

Otázkou je také to, zda psát kvalifikační práci ve vědeckém plurálu – pokud je jasné, že text je výsledkem snahy jediného autora, pak je vhodné použít spíše trpný rod. Je nutné uznat, že řada škol formulaci pomocí vědeckého plurálu vysloveně vyžaduje, ale je-li dána možnost volby, je skutečně lepší zmíněný trpný rod – práce se lépe čte a snáz se píše i samotnému autorovi. V každém případě by měl být zvolený způsob používán jednotně v celé diplomové/bakalářské práci.

Jak tedy vyplývá z předchozího textu, odborný jazyk by mě být při psaní kvalifikační práce samozřejmostí, neměl by však být používán za každou cenu (rozhodně ne za cenu faktické nesprávnosti). Korekturu textu z hlediska odborné správnosti by tedy neměl student nikdy podcenit, v případě potřeby lze využít i pomoci na webu www.seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci