Blog:

Na co si dát pozor při psaní diplomové práce?

Při psaní diplomové práce by měl student vždy vycházet z požadavků konkrétní školy – byť existují všeobecné normy, stanovující počet stran, obsah, strukturu, způsob citování, či formální úpravu textu, každá škola si je upravuje podle svého. A i když je před formou samozřejmě důležitější obsah, z pohledu vzdělávací instituce „nesprávný vzhled“ závěrečné práce může zbytečně snížit studentovo hodnocení.

Velmi důležité je si práci dobře rozvrhnout – časový harmonogram by měl být přizpůsoben konkrétnímu obsahu dané práce – méně časově náročné jsou převážně teoretické texty, případně takové, které analyzují sekundární data (taková, která již někdo shromáždil, publikoval), nesrovnatelně časově náročnější jsou pak práce, které obsahují vlastní výzkum, či je jejich součástí shromažďování dat primárních.

Pokud je to jen trochu možné, měl by si hotovou práci přečíst někdo třetí, nezaujatý, s dobrou znalostí gramatiky a stylistiky a alespoň částečným náhledem do daného oboru – nicméně i naprostý neodborník může poukázat na nelogické, či nesrozumitelně formulované pasáže, překlepy, či gramatické nedostatky, které student po několikanásobném čtení svého textu již prostě „nevidí“.

Na závěr pak několik konkrétních rad – v poděkování by neměl být vedle rodičů, prarodičů, synovců a neteří opominut ani vedoucí práce, úvod musí korespondovat se závěrem, literární přehled by měl být co nejpestřejší, nicméně se držet daného tématu a řádně odkazovat na veškeré použité zdroje, výsledky by měly být prezentovány srozumitelně, návrhům a závěrečným doporučením (případně diskuzi) by měla být věnována největší pozornost ‑ jedná se o nejdůležitější část textu a z velké části se podílí na konečném hodnocení. Další informace Vám mohou poskytnout odborníci ze seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci