Blog:

Dotazník jako součást praktické části bakalářské práce

Pokud se rozhodnete ve své bakalářské nebo diplomové práce pro psaní praktické, aplikační či empirické části, nezbytně Vás čeká rozhodnutí o tom, jak tuto část pojmout. Jednou z možností je dotazníkové šetření, které může být součástí jak kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu.

Dotazníkové šetření je metodou, která se nehodí pro všechny typy výzkumu. Pokud zatím zvažujete, jestli použít dotazník nebo např. rozhovor, je třeba si ujasnit některé věci. První je účel výzkumu. Stačí Vám k potvrzení výzkumného předpokladu jen několik málo respondentů nebo je třeba mít velký počet? Stačí Vám mít odpovědi od respondentů z Vašeho okolí nebo potřebujete postihnout rozsáhlejší oblast? Budou respondenti schopni odpovídat písemně (např. senioři)? Jsou dostatečně vyzrálí, aby pochopili otázky (malé děti)? U volby dotazníku hrají také roli Vaše časové možnosti aj. Dotazník se tedy hodí všude tam, kde je třeba mít více respondentů, je předpoklad, že respondenti budou mít zájem odpovídat upřímně a pravdivě, snahou je ušetřit čas či finance. Vždy je ale třeba zvážit celkovou koncepci výzkumu.

Tvorba dotazníku závěrečné práce však není jednoduchá a nelze tzv. plácat jednu otázku za druhou. Před započetím tvorby dotazníku je nezbytné si stanovit hypotézy či výzkumné předpoklady, na které se bude dotazník snažit nalézt odpovědi vedoucí k jejich verifikaci. Při sestavování dotazníku je pak také třeba zohledňovat to, o čem píšete v teoretické části práce, neboť nelze v dotazníku pokládat otázku ohledně nějaké záležitosti, kterou jste vůbec nezmínili v teoretické části bakalářské nebo diplomové práce. I zde je třeba dát pozor na propojení obsahu. Pokud se Vám to nedaří, nebo si na to netroufáte, nechte si poradit na seminarkybezprace.cz.

Na začátku každého dotazníku byste respondenty měli seznámit s účelem dotazování, postupem dotazování (jestli mají označit vždy jen jednu odpověď, nebo mohou více atp.) a ujistit je o anonymitě. Součástí dotazníku jsou obvykle i identifikační otázky (pohlaví, věk, vzdělání aj.). Někdy se doporučuje je nechat úplně na konec, aby respondenta neotrávily a neodradily od vyplňování. Na konci dotazníku by respondentovi mělo být vysloveno poděkování za jeho čas a ochotu.

Optimální počet otázek v dotazníku se liší podle účelu výzkumu, podle počtu stanovených hypotéz, ale obecně se nedoporučuje více než 20 až 25 otázek, aby opět respondent neztratil zájem a v polovině dotazování dotazník nehodil do koše. Důležitá je rovněž grafická úprava dotazníku a jeho přehlednost! I s tím jsme Vám schopni pomoci na seminarkybezprace.cz. U dotazníku je velkým rizikem návratnost, která zejména u neosobního dotazování může být dost nízká. S tím je třeba počítat a oslovit je vhodné třeba i dvojnásobek respondentů, než kolik chcete dostat vyplněných dotazníků, případně respondenty oslovit emailem několikrát apod. Za optimum se považuje 100 respondentů, ale jsou výzkumy, kde postačí třeba i 30 respondentů nebo jiné, kde je třeba oslovit respondentů i 1 000.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci