Blog:

Co by měl obsahovat závěr diplomové/bakalářské práce?

Závěr je v zásadě nejdůležitější kapitolou diplomové, či bakalářské práce a je proto potřeba mu věnovat náležitou pozornost. Studenti jej však obvykle píší v časové tísni těsně před termínem odevzdání, jsou již vyčerpaní tvorbou hlavního textu práce a závěr sepíší jen tak pro formu - to je však zásadní chyba. Existuje-li nějaká pasáž, kterou bude hodnotitel prakticky s jistotou číst, je to právě závěr práce.

V závěru, podobně jako v úvodu, by měly být uvedeny určité „povinné“ odstavce (byť ani zde není obecně závazná úprava stanovena). Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Je vhodné znovu zopakovat, co bylo cílem práce a uvést, jakým způsobem byl tento cíl naplněn (k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval) - pokud nebylo možné splnit všechny dílčí cíle, pak by nemělo chybět zdůvodnění. Je vhodné zrekapitulovat všechny nejdůležitější výsledky, které byly zjištěny, a vysvětlit, jaký mají význam. V poslední části závěru lze uvést možné varianty rozšíření stávající práce - další výzkumné oblasti, které s problematikou souvisejí, ale které stanovený rámec práce převyšují. Závěr by měl být důstojným ukončením práce, důstojným „rozloučením“ se čtenářem a měl by být psán v minulém čase.

Rozsah závěru by měl být podobný, jako v případě úvodu – u diplomové práce 3 až 4 normostrany, v případě práce bakalářské postačí 1 až 2 strany. Závěr by měl být formátován jakožto hlavní kapitola, nicméně podobně jako úvod, či seznam zdrojů, se nečísluje.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci