Blog:

Jak prezentovat a obhájit bakalářskou/diplomovou práci

Ve chvíli, kdy je diplomová, či bakalářská práce hotová – je svázaná v deskách a odevzdaná vedoucímu, nezbývá než čekat na ortel – na hodnocení. Výsledná známka je odrazem nejen odborných kvalit díla, ale i píle, pečlivosti, či aktivity studenta v rámci celého zpracovávání práce. Po dlouhých týdnech usilovného psaní již většinou aspirantům na titul na konkrétní známce nezáleží a jsou spokojeni především s tím, když je práce připuštěna k obhajobě a student může předstoupit před komisi v rámci státních zkoušek.

V souvislosti s kvalifikační prací však zbývá ještě jeden důležitý úkol – již zmíněná obhajoba. Práce musí být prezentována tak, aby student přesvědčil komisi, že danému tématu rozumí, že se do problému ponořil v dostatečné hloubce a že si něco odnáší i do praxe.

Přednes obsahu závěrečné práce by měl být především srozumitelný – ne vždy jsou členové komise zasvěceni do daného tématu, a přestože mívají široký odborný rozhled, je možné, že v rámci dané problematiky je student díky práci na diplomce dokonce zasvěcenější – pokud tomu tak je, je důležité získané znalosti prodat. Student se musí umět vyjadřovat tak, aby vzbudil zájem posluchačů, musí hovořit sebevědomě. Na téma práce by měl student pohlížet i v širších souvislostech – uvést například, jaký význam má problematika pro jiné obory, jakým  způsobem lze zjištěné informace využít, v čem jsou výsledky užitečné (a pro koho).

Prezentaci kvalifikační práce je tedy nutné dobře promyslet a připravit si seznam bodů, o kterých bude student hovořit - nesmí dojít k situaci, kdy diplomant mlčí a hledá slova. Dokonalým promyšlením detailů pak lze (byť jen do určité míry) předejít tomu, aby člen komise položil takovou otázku, na kterou nebude znát student odpověď – a i kdyby k tomu došlo, není potřeba se nervově hroutit – vždy lze klidně a s rozvahou nahlas zapřemýšlet nad položeným dotazem a logickým způsobem se pokusit najít vhodné řešení – komise to bude hodnotit jednoznačně lépe, než smutné mlčení, či sebevědomé znevažování položené otázky.

Prezentaci diplomové práce by si měl student vyzkoušet nanečisto ještě doma, nejlépe o samotě, případně využít členy rodiny, nebo kolegy studenty – lze tak získat zpětnou vazbu a dozvědět se, na co je potřeba se zaměřit, co vypilovat, případně co z prezentace nejlépe vypustit.

Dobře připravená prezentace, podložená ideálně PowerPointem, pomůže držet se tématu a neztratit nit, navíc student působí profesionálnějším dojmem. Prezentace musí být správně koncipovaná jak z hlediska obsahu, tak z hlediska vizuality, či časování snímků.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci