Blog:

Nejčastější chyby autorů diplomové práce

Prvních chyb se studenti při psaní diplomové, či bakalářské práce dopouštějí již v samotném začátku práce – při volbě tématu. V této oblasti se lze dopustit rovnou několika vysloveně začátečnických chyb: téma je formulováno buď příliš obšírně, z ptačí perspektivy (sice lze dobře naplnit požadovaný počet stran, nicméně se pak těžko dosahuje konkrétních závěrů, práce obvykle nemívá žádný praktický přínos), nebo je téma naopak formulováno příliš úzce – nejsou zohledněny důležité souvislosti. Ideálním stavem je kompromis – dostatečně specificky zaměřené téma, které umožňuje prezentovat analytické myšlení autora a které bude v praxi použitelné. Zbytečnou radou se může zdát zaměření tématu na studovaný obor, nicméně praxe ukazuje, že studenti mají často sklon psát o něčem, čemu se obor jejich studia nevěnoval prakticky vůbec, nebo jen okrajově – taková práce je pak oponentem i komisí neakceptovatelná.

Tématu práce musí odpovídat i název, který musí být stručný, avšak výstižný – měl by co nejlépe prezentovat obsah práce, musí být jednoznačný a přesný z hlediska terminologie. Z tohoto důvodu lze doporučit formulaci názvu až na samotný závěr práce – až když je celý text hotový, je zřejmé, jaký problém byl řešen a k jakým závěrům autor došel, nastává ten pravý čas pro definitivní tvorbu názvu.

Častým problémem kvalifikačních prací je i odbornost použitého stylu. Student se musí vyjadřovat pomocí správných termínů, na úrovni, bez emotivního zabarvení, střízlivě ‑ některé diplomové práce jsou psány beletristicky, což je vážnou chybou. Nelze ani pojmout vše, co je na daném tématu zajímavé – je potřeba se striktně držet vymezeného problému a text směřovat čistě k dosažení stanoveného cíle. Uvažování by mělo být logické, souvislé a odborně podložené – nesmí být používány obecné fráze a zdlouhavé věty, tedy nicneříkající omáčka, jejímž účelem je pouze natáhnout text o několik dalších desítek znaků.

Chyb, jichž se student může při psaní diplomové a kvalifikační práce dopustit, je celá řada ‑ od formátování, přes citace, grafickou stránku práce, tvorbu metodiky, realizaci výzkumu, či vyvozování závěrů. Nelze se zřejmě vyvarovat úplně všem, ale spoustě z nich se dá zabránit, či je dodatečně eliminovat – je vysloveně žádoucí, aby si výslednou práci přečetl ještě někdo nezúčastněný, kdo se na ni dokáže dívat střízlivě a všimnout si toho, co její autor kvůli opakovanému pročítání již „nevidí“. Takovouto kontrolu, usměrnění, či opravu chyb v diplomové, nebo bakalářské práci nabízí i web seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci