Blog:

Jak napsat seminární práci

Napsat seminární práci se může zdát na první pohled jednoduché. Ovšem seminární práce na vysoké škole je něco jiného než seminární práce na škole střední. Obvykle je prvním rozdílem rozsah seminární práce, který se může pohybovat i kolem 20 stran, dalším podstatným rozdílem bude práce se zdroji a důraz na správné citování. Většinou se hodnotí nejen náplň seminární práce, ale i její formální úprava. Seminární práce funguje jako příprava na psaní práce závěrečné (bakalářské, diplomové).

Máte-li zadáno téma seminární práce, jako první je vhodné si obstarat zdroje – knihy, časopisy, internetové zdroje aj. Ani pro seminární práci se však nehodí využívat wikipedie či zprávy z bulváru apod. Počet zdrojů závisí na délce práce, případně náročnosti tématu. Určitě není vhodné psát seminární práci za použití jen jednoho zdroje (určitě je lepší alespoň pět).

Seminární práci je vhodné rozlišit na kapitoly. Začněte úvodem, kde je třeba vymezit cíl seminární práce, případně položit otázky, na které bude práce odpovídat. Následovat by měla první kapitola a další. Můžete použít i podkapitoly, ale obvykle platí pravidlo, že na jedné stránce by nemělo být více podkapitol nebo kapitol. Na druhou stranu ani nevypadá dobře, když se jedna kapitola rozkládá na 4 stranách (a další třeba na polovině strany). Počty kapitol a podkapitol je tedy možné později upravit, aby vše vypadalo esteticky a rovnoměrně. Při rozvržení kapitol pak dejte pozor na to, aby jedna kapitola nebyla psána jen za použití jednoho zdroje. Poslední kapitolou by měl být závěr, kde zhodnotíte, jestli bylo dosaženo stanoveného cíle z úvodu, jestli byly zodpovězeny položené otázky aj.

Určitě bude seminární práce působit zajímavěji, pokud text doplníte obrázky, grafy nebo tabulkami. Ty by měly být popsány (skrze popisek), měl by být uveden i zdroj. Obrázky, grafy i tabulky by však měly vždy souviset s tématem práce, případně kapitoly. Musíte je v textu také okomentovat. Součástí seminární práce by měl být i seznam zdrojů (seznam použité literatury apod.). Máte-li v seminární práci obrázky aj., za seznam zdrojů se umisťuje i seznam obrázků aj. Při využití funkce titulků se jejich obsah vygeneruje automaticky. Součástí seminární práce mohou být pochopitelně i přílohy, kam patří to, co vhodně doplňuje téma práce, ale není to např. natolik důležité, aby to bylo součástí hlavního textu. Mohou tam být i fotografie, či dílčí výsledky výzkumů aj. Se psaním podkladů pro seminární práce Vám mohou pomoci na seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci