Blog:

Jak napsat referát?

Referát je písemným útvarem, s nímž se lze setkat především na základních a středních školách, v menší míře i na školách vysokých. Jedná se o text, který informuje o určité problematice, obvykle více či méně specifikované v zadání. Měl by být psán spisovně, formálně, byť není zpravidla očekávaná nijak hluboká znalost tématu – způsob formulací by měl být vždy přizpůsoben čtenáři, kterému je referát určen (pokud jej budou číst spolužáci, nebo bude referát před spolužáky předčítán, je možné jej psát volněji, pokud je určen pouze pro pedagoga, měl by mít hlubší odbornost).

Stěžejní je pro tvorbu referátu téma. V některých případech je striktně stanoveno konkrétní a přesně specifikované, jindy má student k dispozici více volnosti v rámci široce vymezené problematiky. Čím volněji je téma specifikováno, tím je to pro autora referátu výhodnější – snáze si celkový text přizpůsobí svým potřebám i zdrojům, z nichž má možnost čerpat.

Co se týče zdrojů, měly by být (jako u každé jiné práce) uvedeny v seznamu použité literatury, a pokud to škola vyžaduje, tak i průběžně citovány v textu např. pomocí číselných odkazů, či poznámky pod čarou. Platí, že čím více zdrojů bude v referátu kombinováno, tím lépe – každý úhel pohledu na téma může být jiný a výsledek pak bude komplexnější. Není však žádoucí přepisovat dlouhé pasáže z knih, účelem referátu je naopak naučit se pracovat s literaturou, identifikovat to nejpodstatnější, srovnávat různé pohledy na věc apod.

Konkrétní části, z nichž by se měl referát skládat, jsou podobné, jako u jakéhokoliv jiné školní práce – neměl by chybět úvod, hlavní stať a závěr. Nadpis by měl být dostatečně výstižný, zajímavý a především musí co nejlépe odrážet skutečný obsah textu – proto je lepší nadpis formulovat až nakonec, až víme, čemu přesně jsme se v textu věnovali a k čemu jsme dospěli.

Samotný text referátu by měl mít logickou skladbu – měl by začínat uvedením do problematiky, zdůrazněním aktuálnosti, nebo významu tématu, pokračovat samotným rozborem problému a končit závěrem, v němž budou všechny podstatné záležitosti shrnuty. Text je vhodné členit do odstavců, které téma rozdělí do několika samostatných logických celků – jeden odstavec by měl být vždy věnován jedné myšlence.

I s přípravou podkladů k originálnímu referátu Vám ochotně pomohou na www.seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci