Blog:

Jak napsat čtenářský deník?

Čtenářský deník bývá jakožto úkol zadáván studentům na základních, v sofistikovanější formě pak i středních školách – zde je častým požadavkem u maturitní zkoušky. Jedná se o soubor oddělených zápisů o knihách, které autor čtenářského deníku přečetl. Jak má být čtenářský deník koncipován? Co by měl obsahovat a co naopak nezbytné není? To bude zodpovězeno v následujícím textu.

Prvním rozhodujícím faktorem pro tvorbu čtenářského deníku je důvod, proč je psán – je rozdíl, zda si jej člověk vede „dobrovolně“ jako jakousi kroniku knih, které ve svém životě přečetl, nebo zda je mu povinnost vést čtenářský deník zadána striktně. Druhý případ je u studentů samozřejmě častější a obvykle jsou zadány i konkrétnější požadavky na to, co vše by se mělo ve čtenářském deníku objevit, případně které knihy by měly být v rámci čtenářského deníku charakterizovány (zadána je např. povinná četba).

Na prvním místě by se měl záznam ve čtenářském deníku věnovat stručnému představení autora – není potřeba sepisovat jeho obsáhlý životopis, postačí několik zásadních informací o období jeho života, literárním směru, v němž tvořil, jeho nejdůležitější tvůrčí činnosti, zpracovávaných tématech, jeho současnících. Poté by mělo být charakterizováno dílo samotné – z hlediska jeho významu, společenského pozadí, v němž vznikalo, použitého žánru, či existence autobiografických rysů. Obsah, tedy to, o čem dílo pojednává, je vhodné rozvést podrobněji – co je hlavní myšlenkou, jaká je dějová linka, charakteristika a postavení důležitých postav, gradace příběhu, jeho pointa, či skryté sdělení čtenářům. Je vhodné si všímat i jazyka, kterého autor užívá – zda se jedná např. o „ich formu“, zda jsou užívány spisovné vs. slangové výrazy, existence přímé řeči, členění textu do kapitol a odstavců, čtivost apod. – díky těmto záznamům si čtenář později snáze vybaví podrobnosti, kterých si při čtení knihy povšiml.

Čtenářský deník by měl mít nejen informativní, ale částečně i analytickou, či kritickou formu. To znamená, že od studenta je zpravidla očekávána jeho vlastní myšlenka, hodnocení, názor na dané dílo, podložená argumentace a především originální přístup k tématu.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci