Blog:

Jak napsat abstrakt diplomové/bakalářské práce?

Každý odborný text, který má charakter diplomové, či bakalářské práce, by měl být uvozen tzv. abstraktem. Jak však takový abstrakt napsat, co do něj uvést a co naopak vynechat? Jak jej koncipovat, aby byl důstojným a výstižným, aby dokázal práci, jejíž tvorbě jsme věnovali několik týdnů, často i měsíců života, co nejlépe prodat a prezentovat? Byť se může zdát tvorba abstraktu ve srovnání s mravenčím úsilím na tvorbě textu závěrečné práce banalitou, je potřeba i tomuto krátkému odstavci věnovat náležitou pozornost.

Nejprve je potřeba se oprostit od představy, že abstrakt stejně nikdo číst nebude a že tedy nezáleží na tom, co do něj autor uvede. Naopak. Abstrakt je tím, co čtenář (a tím pádem i hodnotitel) uvidí na první pohled - právě na základě abstraktu se rozhoduje, zda jej obsah práce zajímá, zda ji bude studovat se zájmem, nebo jen z povinnosti, či zda ji bude vůbec číst.

Ale nyní již zcela konkrétně: abstrakt by měl být výstižnou prezentací obsahu závěrečné práce, k jeho tvorbě zpravidla postačí jen několik vět. Uvádí se v něm, na co je práce zaměřena, co je jejím cílem, co je obsahem teoretické části, čemu je pozornost věnována v části praktické, upozorňuje, že v závěrečné fázi jsou poskytnuta doporučení a návrhy. Jednoduché, stručné věty, žádná komplikovaná souvětí, žádná prezentace vlastního odborného přehledu. Abstrakt by měl být psán jako referát, jehož předmětem tentokrát není kniha z povinné četby, ale vlastní závěrečná práce autora. Důležité je vyhnout se hodnocení práce (zda se mi povedlo dospět k cíli, co jsem zjistil, čím jsem společnosti a celému světu prospěl…) - abstrakt je zkrátka jen shrnutím obsahu.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci