Blog:

Jak má vypadat teoretická část diplomové práce?

Diplomová i bakalářská práce jsou zpravidla složeny ze dvou částí – teoretické a praktické pasáže. Poměr obou částí by měl být přibližně 1:1 (přičemž lépe hodnoceno je, pokud je praktická část obsáhlejší, než teoretická, např. v poměru 2:1), ovšem je to vždy individuální dle tématu.

Teoretická východiska by měla být psána v závislosti na cíli práce a měla by mu být zcela podřízena. Je vhodné přímo zmínit např. větu: „V závislosti na cíli práce je v rámci teoretické části potřeba…“ a dále rozepsat vše, co bude tato pasáž obsahovat. Teoretická část musí charakterizovat to, co bude v rámci praktické části analyzováno.

Obecně by mělo být náplní teoretické části diplomové, či bakalářské práce představení nejdůležitějších poznatků, které byly v rámci zvolené problematiky prozatím zjištěny – tedy definování základních pojmů a souvislostí, představení přístupů jednotlivých odborníků a provedených výzkumů, či studií. Je vhodné text strukturovat od obecnějšího k podrobnějšímu, a to podle předem promyšlené osnovy. Jednotlivé okruhy by měly být odděleny do samostatných kapitol, podrobnější členění je vhodné do podkapitol – většinou bývá doporučováno maximálně tříúrovňové členění, aby práce neztratila na přehlednosti.

Přestože je teoretická část v podstatě postavena na citacích převzatého textu, neměla by být jen pouhou kompilací – je vhodné, aby student do textu průběžně aktivně zasahoval, např. doplnil k popisované tématice svůj vlastní názor, srovnával jednotlivé přístupy, poukazoval na odlišnosti názorů jednotlivých odborníků, každou kapitolu shrnul vlastními slovy a učinil z ní jakýsi výstup. Přestože nelze samozřejmě očekávat přehled všech možných existujících informací, minimálně nejpodstatnější aspekty by měly být zmíněny.

Při tvorbě teoretické části kvalifikační práce je důležité použít dostatečný počet zdrojů ‑ obvykle mívá tato pasáž minimálně 30 stran a nelze k tomu použít např. jen 5 citovaných pramenů. Dá se říci, že čím více zdrojů a čím pestřejší tyto zdroje budou, tím lépe – stěžejní by měly být odborné publikace, je vhodné však použít i relevantní články, seriózní elektronické zdroje, sborníky, legislativní dokumenty apod., nejen české, ale i zahraniční. Doporučuje se okolo 30 a více pramenů, ale samozřejmě pokud je zpracováváno velmi specifické téma, o kterém toho prozatím nebylo mnoho napsáno, pak je logické, že zdrojů bude použito méně.

S přípravou podkladů pro teoretickou část kvalifikační práce Vám pomohou na stránkách www.seminarkybezprace.cz


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci