Blog:

Co by měl obsahovat úvod diplomové/bakalářské práce

Úvod (spolu se závěrem) patří ke dvěma částem kvalifikační práce, které čte hodnotitel zpravidla velmi pečlivě – je proto důležité mu věnovat náležitou pozornost a obsáhnout v něm všechny aspekty, které se k této pasáži váží. Přesný seznam bodů, které by v úvodu neměly chybět, sice neexistuje, ovšem obecné náležitosti by měly být splněny (vždy se vyplatí zjistit minimálně požadavky dané školy a těmi se řídit).

V první řadě by měl úvod obsahovat zdůvodnění tématu – proč si student dané téma vybral (je vhodné uvést spíše neosobním způsobem) a dále by měla být zdůrazněna aktuálnost problematiky. Lze říci, že zcela povinnou součástí úvodu je specifikace cíle práce, přičemž cíl by měl být stanoven tak, aby byl měřitelný, v rámci kvalifikační práce dostatečně odborný, ovšem vždy dosažitelný (cíl je vždy lépe stanovit skromnějším způsobem a v práci jej pak bezezbytku splnit, než nejprve ohromit svými ambicemi a pak cíl nesplnit – to by totiž mohlo být důvodem pro zamítnutí práce). Hlavní cíl je vhodné rozdělit na cíle dílčí, které ke splnění hlavního cíle přispějí. V úvodu je také možné stanovit obecnou strukturu práce – čemu se bude text věnovat v pasáži teoretické (je možné poukázat na stěžejní literární prameny, které budou použity) a jak pak budou zjištěné poznatky aplikovány v části praktické.

V každém případě by měl úvod seznámit čtenáře s danou problematikou, jeho obvyklý rozsah by se měl v případě diplomové práce pohybovat v rozmezí 3 až 4 normostran (u práce bakalářské postačí 1 až 2 strany). Úvod (stejně jako závěr) se obvykle nečísluje.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci