Blog:

Diskuze závěrečné práce

Diskuze je rovněž neméně důležitá součást bakalářské i diplomové práce. V některých bakalářských pracích sice vyžadována není, při psaní diplomové práce se jí ale už vyhne málokdo. Je tedy velmi důležité si uvědomit, jak má diskuze vypadat, neboť mnohdy lze na diskuzích poznat, že student vůbec netuší, jak by měla vypadat.

Diskuze je od slova diskutovat. Diskutovat byste měli své výsledky. Rozhodně nejde jen o prosté shrnutí toho, na co jste přišli. Vyhnout byste se také měli jednoznačným závěrům a hodnocením. Do diskuze si vyberte ty nejdůležitější výsledky Vaší práce a ty podrobte detailnímu rozboru. Diskuze by měla odpovídat na otázky: Proč Vám vyšel takový výsledek? Co mohlo ovlivnit Vaše výsledky?

Jakýkoliv výzkum podléhá vnějším podmínkám, volbě kritérií, přístupu výzkumníka apod. Pokud jste např. zjišťovali chování jistého druhu v  konkrétní situaci, nikdy nemůžete s jistotou říci, že jeho chování neovlivnily i jiné vnější či vnitřní podmínky, např. faktory podnebí, stádium vývoje aj.

To vše byste měli v diskuzi zmínit. Pokud Vám vyšly jiné než předpokládané výsledky, měli byste se na tomto místě zamyslet, co mohlo být příčnou? Může to být Vaše chyba? Zvolili jste špatnou výzkumnou strategii, měli jste málo respondentů, byli nějak ovlivnění? Nebo zde mohly hrát roli úplně jiné faktory? Je třeba ale ctít jistou relevantnost diskutovaných podmínek či okolností. Diskuze by se neměla zvrhnout do čisté úvahy nad „nesmrtelností chrousta“, ale stále by se měla držet tématu.

K odpovědi na výše položené otázky je vhodné využít srovnání s již zrealizovanými výzkumy na stejná nebo podobná témata. Není od věci zabrousit i do zahraničí a inspirovat se výzkumy zahraničních autorů. Zde je ovšem třeba zase zohlednit podmínky. Měli je jiní autoři stejné? Co dělali jinak? Nebo naopak došli ke stejným závěrům? A proč? Takto nějak byste se měli zamýšlet při psaní diskuze a postupně takto rozebrat jeden dílčí výsledek po druhém.

Nelze přímo říct, kolik stran by taková kvalitní diskuze měla mít. Záleží i na rozsahu celé práce, na složitosti výzkumu v bakalářské či diplomové práci, na počtu dílčích výsledků apod. Obecně je možné ale říci, že by diskuze závěrečné práce neměla klesnout pod 2 normostrany.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci