Blog:

Co obnáší studium v programu MBA

Master of Business Administration (MBA) patří mezi vysokoškolské studijní programy, obvykle zaměřené na oblast managementu (ale i marketingu, řízení projektů, či financí) a jeho završením je získání titulu MBA, který se uvádí za jménem. Studium je nejčastěji minimálně dvouleté, probíhá často v anglickém, ovšem mnohdy již i v českém jazyce a běžně je koncipováno jako dálkové, neboť většina studentů se k tomuto studiu rozhoduje při zaměstnání.

Studium v programu MBA vybočuje v řadě aspektů z běžné představy o vysokoškolském studiu – jak již bylo uvedeno, jedním ze specifik je velký důraz na praxi a provázanost se zaměstnáním daného studenta. Studentům tedy nejsou předkládána jen kvanta teoretických informací, přednášky vedou i přední manažeři ze zavedených firem, kteří moduly doplňují i o „pohled zvenčí“.

MBA studium je pro téměř polovinu jeho absolventů zárukou posunu v kariérním žebříčku, s čímž je spojeno i zvýšení platu. Od studia samotného však nelze očekávat zázraky, nezbytná je i aktivita samotného studenta např. co se týče navazování kontaktů v průběhu vzdělávání. I tak se ale studium většinou vyplatí, byť je finančně poměrně náročné – cena školného se pohybuje v řádu stovek tisíců. Je však nutné dobře zvolit vzdělávací instituci, ideálně takovou, která má mezinárodní akreditaci (jinak nebude absolventovi dané vzdělávání v zahraničí k ničemu).

Co se týče náročnosti studia, odpovídá studium MBA určitému „mezistupni“ mezi magisterským a doktorandským studiem, většinou je tedy podmínkou přijetí ke studiu ukončené vysokoškolské vzdělání (to lze u některých škol nahradit prokazatelnou manažerskou praxí v několikaletém rozsahu).

Mají-li být tedy zrekapitulovány hlavní odlišnosti oproti „běžným“ vysokým školám, je studium MBA specifické např. v následujících aspektech:

- obvykle je vyžadována alespoň pasivní znalost anglického jazyka,

- studium je úzce provázáno s praxí (důraz na praxi je kladen i u seminárních prací, které řeší konkrétní problémy z firmy, ve které je student zaměstnán, či tzv. případové studie),

- mezi lektory nejsou jen „teoretici“, ale i manažeři z praxe,

- studium probíhá dálkově o víkendech, studenti tedy nemají problém se skloubením školy a zaměstnání,

- byť je MBA studium finančně náročné, řada firem zaměstnancům na toto vzdělávání přispívá, nebo je dokonce plně hradí – jedná se o součást motivačního a rozvojového programu,

- jedná se o studium velmi náročné nejen časově a finančně, ale i z hlediska požadavků a studijních podmínek – student musí každý semestr projít velkým počtem písemných prací, zpracovávat eseje, případové studie a prezentace, nebo projekty, které si svým rozsahem nezadají s bakalářskou, či diplomovou prací.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci