Ročníková práce

Ročníková práce, jak již z názvu tohoto typu studentské závěrečné práce vyplývá, je zadávána studentům v rámci konkrétního předmětu, který je realizován v průběhu akademického roku, tedy v rámci letního a zimní semestru, přičemž takový předmět může začínat letním semestrem a končit v zimním semestru ve vyšším ročníku studia.

Ročníková práce bývá rozsáhlejším textem na rozdíl od semestrální, zápočtové, či seminární práce. Vzhledem k rozsahu a mnohdy i náročnějšímu zadání ji mohou zpracovávat i dva nebo tři studenti, přičemž každý se musí podílet rovným dílem na zpracování a je vhodné pečlivěji vymezit konkrétní autorský podíl na výsledném textu. Ročníkovou práci můžeme vnímat jako vhodnou předběžnou přípravu na bakalářskou práci nebo diplomovou práci. Tento typ textu slouží k procvičení základních znalostí studentů při vytváření vědeckých prací, které jsou de facto formou vědecké komunikace a musí tedy mít náležitou formální úpravu a kvalitní obsah. Na některých vysokých školách učitelé požadují, aby studenti ročníkové práce předkládali v pevné vazbě (alespoň kroužkové, nejlépe tvrdá vazba), což je i praktické, neboť rozsáhlejší text se lépe čte, je-li takto zpevněn. Po jejím odevzdání může následovat i určitá obdoba obhajoby, v rámci které student odpovídá na výtky učitele.

Zde si můžete online objednat podklady pro: ročníkové práce.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci